نوار نقاله غلطکی

نوار نقاله غلطکی

انواع رولیک نوار نقاله

انواع رولیک نوار نقاله

تسمه نقاله

تسمه نقاله

تسمه پی وی سی

تسمه پی وی سی

اموزش رایگان

  • اموزش رایگان تنظیم نوار نقاله حین کشیدن تسمه
دوستان و افرادی که با نوار نقاله سرو کار دارند حتما با مشکلاتی که  نوار نقاله ها برای شماایجاد می کند خسته شده ایدمن تصمیم دارم تمامی تعمیرات و نگه داری نوار نقاله های شما را در اینجا به صورت رایگان اموزش بدمنوار نقاله ها دو نوع هستند که نوار نقاله ها با تسمه پی وی سی و نوار نقاله ها با تسمه لاستیکی(لاستیک معدنی)ایرادات نوار نقاله هایی که با تسمه پی وی سی هستند