انواع گیربکس حلزونی

آموزش عیب یابی و بهره برداری از گیربکس های حلزونی

با سری از آموزش عیب یابی و بهره برداری از گیربکس های حلزونی در خدمت عزیزان هستیم.

عیب یابی به چند قسمت با دلایل و راه حل های زیر تقسیم میگردد:

1- لزرش غیر معمول گیربکس
– دلایل:

 1. شل بودن پیچ ها
 2. شل بودن یا خرابی اتصالات ورودی
 3. خرابی خار، جای خار یا فیت نبودن جای خار
 4. وجود جرم خارجی در گیربکس
 5. آسیب دیدگی و خراببرینگها
 6. آسیب دیدگی و خرابی چرخ دنده ها

– راه حل:

 1. کلیه پیچ ها را محکم و سفت کنید.
 2. اتصالات ورودی را محکم و در صورت نیاز تعویض کنید.
 3. خار را تعویض کنید،خار باید کاملا بدون لقی و کاملا فیت باشد.از خار استاندارد استفاده کنید.در صورت آسیب دیدگی یا گشاد شدن جای خار باید تعویض شود.
 4. روغن را تخلیه و محفظه گیربکس را پس از شستشو مجددا پر کنید.
 5. برینگ ها باید تویض شود.
 6. چرخ دنده ها باید تعویض شود
گیربکس حلزونی ایلماز سری E
گیربکس حلزونی ایلماز سری E

2- نشت روغن
– دلایل:

 1. نادرست بودن وضعیت نصب( نامناسب بودن جای درپوش ها برای آن – وضعیت نصب گیربکس).
 2. شل بودن در پوش های روغن.
 3. زیاد بودن سطح روغن.
 4. خرابی درپوش های روغن.
 5. خرابی کاسه نمدها.
 6. خرابی واشرها /گسکت ها.

– راه حل:

 1. محل درپوش روغن را کنترل و در صورت نیاز اصلاح کنید.
 2. درپوش روغن را محکم ببندید.
 3. سطح روغن را کمتر کنید، محفظه گیربکس باید تقریبا تا نیمه ، درون روغن باشد.
 4. درپوش های روغن را تعویض کنید.
 5. کاسه نمدها باید تعویض شوند.
 6. واشرها/ گسکت ها باید تعویض شوند.

3 – دمای زیاد گیربکس
– دلایل:

 1. بار بیش از حد(ضریب کار بدرستی در نظر گرفته نشده است یا محاسبات توان گشتاور اشتباه است یا قطعات ماشین تحت فشار می باشند).
 2. مقدار روانکار کم یا زیاد است.
 3. روانکار مناسب استفاده نشده است.
 4. دمای محیطی زیاد.

– راه حل:

 1. ضریب کار را با توجه به اطلاعات سایت ما کنترل کنید. از روان بودن حرکت قطعات ماشین اطمینان حاصل کنید.در صورت نیاز گیربکس بزرگتری را جایگزین کنید.
 2. مقدار روغن را تنظیم کنید.
 3. از روغن مناسب که در سایت ما اشاره شده استفاده کنید.
 4. از روغن های مناسب مخصوص دما بالاتر استفاده کنید، در صورت نیاز گیربکس بزرگتری را جایگزین کنید.

4 -دمای زیاد در محل برینگ ها
– دلایل:

 1. بار شعاعی زیاد است.
 2. مقدار روانکار کم است.

– راه حل:

 1. بار شعاعی گیربکس را کم کنید، از یاتاقان بندی مناسب در جهت مقابل استفاده کنید، در صورت نیاز گیربکس بزرگتری را جایگزین کنید.
 2. سطح روغن را تنظیم کنید.

5 – صدای گیربکس
– دلایل:

 1. مقدار کم رونکار
 2. خار وجای خار ورودی یا خروجی
 3. اشکال در سیستم ماشین( انتقال صدا به گیربکس)
 4. وجود جرم خارجی در محفظه پوسته گیربکس
 5. خرابی کوپلینگ و اتصالات ورودی و خروجی
 6. شل بودن پیچهای نصب پایه ها
 7. تراز نبودن سطح نصب گیربکس
 8. خرابی برینگ ها
 9. خرابی چرخ دنده ها.
 10. دمای محیطی زیاد.

– راه حل:

 1. سطح روغن را تنظیم کنید.
 2. خار را تعویض کنید، خار باید کاملا بدون لقی و کاملا فیت باشد.
 3. اتصالات، یاتاقان بندی، ریل ها و راهنماها، بدنه و سایر اجزای ماشین را کنترل و از محکم بودن و روان بودن آنها اطینان حاصل کنید.
 4. روغن را تخلیه و محفظه گیربکس را پس از شستشو مجددا پر کنید.
 5. خار را تعویض کنید، خار باید کاملا بدون لقی و کاملا فیت باشد.از خار استاندارد استفاده کنید.رد صورت آسیب دیدگی یا گشاد شدن جای خار باید تعویض شود.
 6. پایه های نصب را محکم ببندید.
 7. از تراز بودن سطح نصب اطمینان حاصل کنید.در صورت نیاز از تکیه گاه و شیم استفاده کنید.
 8. برینگ ها باید تعویض شوند.
 9. چرخ دنده ها باید تعویض شوند
 10. از روغن مناسب( روغن با ویسکوزیته بالاتر در دمای بالا) استفاده کنید.

دستورالعمل راه اندازی به منظور بهره برداری مطلوب از گیربکس لطفاًبه نکات زیربا دقت توجه فرمایید:

1 – محل نصب گیربکس باید دارای استحکام کافی بوده تا از ارتعاش آن جلوگیری شود.
2 – درصورت احتمال ضربه، بار بیش از حد و گریپاژ، از کوپلینگهای هیدرولیکی،
محدود کننده های گشتاور خروجی، کلاچ و غیره استفاده نمایید.
توجه : باید توجه داشت که کلالاچ ها بسیار متنوع و دارای کاربردهای مختلف
می باشند از اینرو انتخاب و کارکرد صحیح آنها در انتقال حرکت از موتور به
گیربکس و گیربکس به ماشین، در طول عمر گیربکس ها تاثیر بسزایی دارد.

3 – قبل از راه اندازی، از هم محور بودن شفت خروجی گیربکس و شفت ورودی ماشین اطمینان حاصل نمایید. این مورد بیشترین درصد احتمال خرابی در گیربکس ها را به خود اختصاص می دهد.
توجه 1 : انتظار کارکرد صحیح گیربکس بدون دقت در ساختار درست ماشین امکان پذیر
نمی باشد.

دستور العمل بهره برداری از گیربکس های حلزونی

توجه 2 : برای جا زدن محور خروجی یا محورهای ورودی ماشین در داخل هالو شفت
برای آن ها در نظر h ماشین کاری شده اند، بایستی تلرانس 6 H گیربکس ها که با تلرانس 7
گرفته شود. چون عدم انطباق آن ها و جا زدن غیر اصولی به کلیه اجزای گیربکس صدمات
جبران ناپذیری وارد می نماید.
توجه 3 : دقت در تلرانس خارها سبب بروز روانی قابل توجهی در کارکرد گیربکس و ماشین
خواهد شد و عدم دقت در آن ایجاد خرابی و سر و صدای بسیار زیادی خواهد کرد.

4- در موتورگیربکس ها از بستن موتور به شاسی جداً خودداری فرمایید. زیرا این کار باعث
می شود هم محور بودن شفت موتور و گیربکس دچار انحراف شده و مشکلاتی از قبیل :
آسیب رساندن به بیرینگ ها، داغ کردن آنها، شکستن محور ورودی، سر وصدای گیربکس و نیز
روغن ریزی از محل کاسه نمد اتفاق بیفتد. در این گونه موارد کافیست فقط گیربکس به صورت
کاملاً تراز و محکم به شاسی بسته شود.
نكته: در موقع نصب الکتروموتور توسط کوپلینگ، هم محور بودن شفت ها (موتور و گیربکس )
از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

دستور العمل بهره برداری از گیربکس های حلزونی

5 – هنگامی که انتقال حرکت از الکتروموتور به گیربکس از طریق چرخ تسمه صورت می پذیرد،
رگلاژ تسمه بایستی با دقت انجام شده و درزمانبندی مشخص مورد بازرسی قرار گیرد، زیرا بعد
از مدتی کارکرد تسمه ها کشیده و شل می شوند که سبب لغزش بسیار زیاد می شود.
نكته: اگر تسمه شل باشد لغزش، بسیار زیاد بوده و انتقال دور به درستی انجام نمی شود و اگر
بیش از حد سفت باشد سبب فشار شعاعی زیاد به بیرینگ ها و خرابی و داغ شدن آن ها
خواهد شد.

6 – در صورت رنگ آمیزی گیربکس پس از نصب روی ماشین، جهت جلوگیری از خراب شدن
کاسه نمدها، آنها را از آغشته شدن به رنگ محافظت نمایید.
7 -جهت جلوگیری از زنگ زدگی پایه گیربکس و شاسی نصب، ابتدا سطوح تماس آنها را تمیز
کرده و سپس گریسکاری نمایید.
8 – قبل از راه اندازی گیربکس از کافی بودن سطح روغن آن حتماً اطمینان حاصل نمایید.
توجه : در برخی از گیربکس ها که همراه با برچسب “روغن ندارد” عرضه می گردند لازم است
در زمان نصب بر روی ماشین، به مقدار مشخص شده از روغن پر شوند.

دستور العمل بهره برداری از گیربکس های حلزونی

9 -توصیه می شود برای انواع گیربکس های نوع حلزونی: VF,MVF,RVF,MRVF,VF-VF,MVF-VF
در ساعات کار اولیه به میزان % 50 تا % 70 بار و پس از 300 ساعت کار، حداکثر بار را اعمال نمایید.
درضمن روغن این نوع گیربکس ها باید پس از 48 ساعت کار اولیه تخلیه شده، داخل محفظه
گیربکس تمیز و روغن جدید تا سطح نرمال پر شود. زیرا در ساعات اولیه کار در این نوع گیربکس ها
براده های بسیار ریز برنز-ناشی از تنظیم شدن(آب بندي) چرخش محور مارپیچ و چرخ دنده برنزی در
محفظه قرار می گیرد که در صورت عدم تخلیه به مرور باعث آسیب رساندن به بیرینگ ها می شود.

10 – در گیربکس هایی که لالازم است از روغن های معدنی پر شوند، توصیه می گردد روغن اولیه
گیربکس را پس از 500 تا 1000 ساعت کار تخلیه و پس از شستشوی محفظه، مجدداً با روغن
تمیز و تا سطح نرمال پر کنید. لازم است پس از هر 4000 ساعت کارکرد روغن گیربکس مجددا
تعویض شود.
11 – چنانچه احتمال می دهید تا زمان استفاده از گیربکس، دستگاه تا مدت زمان نسبتاً طولانی
بلااستفاده در محیط باقی بماند، لازم است محفظه آن را از روغن پر کرده و در هنگام راه اندازی
مجدداً بازرسی نمایید.

دستور العمل بهره برداری از گیربکس های حلزونی

12 – در گیربکس هایی که با گریس ترکیبی پر شده باشند، هنگام راه اندازی نیازی به روغنکاری
مجدد نمی باشد. لازم است پس از هر 8000 ساعت کارکرد روغن گیربکس مجدداًًا تعویض شود.
13 – قبل از راه اندازی گیربکس، حتماً از روان بودن کارکرد ماشین اطمینان حاصل نمایید، چون وجود
هرگونه مانع در کارکرد روان ماشین ، باعث خرابی سریع گیربکس می شود. (حتی در زمان استارت)
توجه : برخی از ماشین ها مانند ماشین های سنگبری که در آنها از آب استفاده می شود، در فصل
زمستان به دلیل یخ زدن آب و مقاومت بیش از حد در برابر كار گیربکس، لازم است قبل از راه اندازی
از روان بودن کار دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

14 – گیربکس هایی که به صورت خود سوارشو استفاده می شوند، بایستي در زمان نصب بر روی
ماشین، حتم ااز بازوی واکنشی استفاده شود و از بستن آن ها برروی شاسی جداًًا خودداری گردد.
توجه : منظور از خود سوارشو، گیربکس هایی هستند که مستقیم اشفت توخالی آن ها بر روی محور
ورودی ماشین نصب شده است و می تواند شامل همه ی گیربکس های هالوشفت که به این طریق
نصب می گردند باشد.

دستور العمل بهره برداری از گیربکس های حلزونی

15 – هرگونه باز و بسته کردن، تغییر در ساختار گیربکس، سوراخ کردن بدنه، تغییر پایه های نصب
سبب خرابی گیربکس خواهد شد. در صورت اعمال هر یک از این موارد گیربکس از گارانتی
خارج می گردد.در ضمن گاهی اوقات مشاهده شده است که بعضی از مصرف کنندگان بدون دمونتاژ کردن
گیربکس اقدام به سوراخ کاری گیربگس کرده که سبب ریخته شدن براده به داخل گیربکس و خوردگی سریع چرخ دنده ها می گردد.
توجه : در صورت مشاهده هرگونه اشکال لطفاً قبل از هر اقدام اصلاحی با دپارتمان مهندسی
کارخانه تماس حاصل نمایید( 04134316055)

پیام ایمنی:
از استعمال کهنه برای پاک کردن روغن و گریس اضافی روی قطعات ماشین در حال حرکت خودداری کنید .

راه های ارتباطی شرکت امید عمران سهند:
دفتر فروش : 04134316055
مدیریت فروش: 09149169630 — 09120352283 — 09142178355
تلگرام ما: 09037288231
ایمیل ما: omidomran380@gmail.com

این مقاله چقدر برایتان مفید بود؟

با کلیک کردن بر روی ستاره ها به ما امتیاز دهید

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

تا الان رایی ثبت نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا