اگهی استخدام /فرم استخدام /جذب نیروی انسانی

 اگهی استخدام

-اگهی استخدام شرایط عمومی:

1-تدوین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی

2-تابعیت نظام جمهوری اسلامی

3-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4-عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی

5-نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

6- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای کاری که استخدام می شود

7-نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتیبه موجب ارا مراجع قانونی

8-داشتن حدقل سن 22 و حداکثر سن 35 سال

9-دارا بودن مدرک تحصیلی دیبلم-فوق دیبلم-لیسانس-فوق لیسانس

10-حقوق پرداختی طبق توافق  می باشد

جهت تکمیل فرم ثبت نام به اینجا مراجعه فرمایید