تسمه توری و انواع توری نقاله های فلزی

تسمه توری و انواع توری نقاله های فلزی

تسمه توری و انواع توری نقاله های فلزی
تسمه توری و انواع توری نقاله های فلزی

تسمه توری نوع A:

تسمه نقاله نوع A با مارپیچ های به سمت راست و چپ توسط یک میله مستقیم به هم وصل می شوند.

در پاراگراف زیر به اندازه های استاندارد توری فلزی تیپ A اشاره شده است:

A: 0,90 – 5 mm
B: 2 – 20 mm
C: 1 – 6 mm
D: 5 – 100 mm

حداکثر عرض: شش متر – برای رسیدن به صافی بیشتر نوارنقاله، می توان قسمت مارپیچ را نیز لمینیت کرد.

کاربردها و برنامه ها:
*غذا
*شیشه
*سواحل
*جوش دادن یا لحیم کاری
*عملیات حرارتی

تسمه توری نوعA1:

تسمه نقاله نوع A1، با چرخش به راست و چپ توسط میله موج دار به هم وصل می شوند.

حداکثر عرض: شش متر – برای رسیدن به صافی بیشتر نوارتسمه نقاله ، می توان بخش مارپیچ را نیز لمینیت کرد.

در پاراگراف زیر به اندازه های استاندارد توری فلزی تیپ A1 اشاره شده است:

A: 0.90 – 6 mm
B: 3 – 45 mm
C: 1 – 7 mm
D: 5 – 100 mm

کاربردها و برنامه ها:
شیشه
سواحل
لحیم کاری
عملیات حرارتی(کوره پخت و فر)

تسمه توری نوعA2:

تسمه توری و انواع توری نقاله های فلزی
تسمه توری نوعA2

توری نوار نقاله A2 ، با مارپیچ دوبل به راست و چپ توسط یک میله مستقیم یا موج دار به هم وصل می شوند.

حداکثر عرض: شش متر – برای دستیابی به صافی بیشتر تسمه نوار نقاله ، می توان قسمت مارپیچ را نیز لمینیت کرد.

در پاراگراف زیر به اندازه های استاندارد توری فلزی تیپ A2 اشاره شده است:

A: 0,90 – 4 mm
B: 3 – 15 mm
C: 1 – 4  mm
D:  5 – 27 mm

موارد استفاده و برنامه های کاربردی:
عملیات حرارتی

کاربردها و برنامه ها:
جهت تفت دادن آجیل و خشکبار و سایر موادغذایی

تسمه توری نوع A3-A4-A5-A6 :

تسمه های نوار نقاله انواع A3 ، A4 ، A5 و A6 ، با چرخش به راست و چپ توسط میله های موج دار به هم متصل می شوند. ممکن است در هر نوبت 3 ، 4 ، 5 یا 6 میله وجود داشته باشد تا به ترتیب انواع A3 ، A4 ، A5 و A6 ایجاد شود.

در پاراگراف زیر به اندازه های استاندارد توری فلزی تیپ A3-A4-A5-A6 اشاره شده است:

A: 0,50 – 4 mm
B: 3 – 20 mm
C: 0,90 – 5 mm
D: 2 – 6,5 mm

موارد استفاده و برنامه های کاربردی:
عملیات حرارتی

تسمه توری نوع B :

تسمه توری و انواع توری نقاله های فلزی
تسمه توری نوع B

تسمه نقاله نوع B ، با گروههایی از چرخش در یک جهت (راست یا چپ) به هم پیچ می شوند. آنها همچنین در بخش هایی از جهت متناوب مونتاژ می شوند.

در پاراگراف زیر به اندازه های استاندارد توری فلزی تیپ Bاشاره شده است:

A: 0,50 – 4 mm
B: 10 – 60 mm

حداکثر عرض: چهار متر – برای رسیدن به صافی بیشتر نوار ، می توان قسمت مارپیچ را نیز لمینیت کرد.

تسمه توری نوع B1:

تسمه توری و انواع توری نقاله های فلزی
تسمه توری نوع B1

تسمه نقاله مدل B1 ، با گروههای چرخشی در یک جهت (راست یا چپ) با یک میله تقویت کننده مستقیم بین هر جفت چرخش در نقطه تماس خود پیچیده می شوند. گروه های چرخش را می توان در بخش هایی از حس متناوب جمع كرد.

حداکثر عرض: چهار متر بوده،که برای رسیدن به صافی بیشتر نوار ، می توان قسمت مارپیچ را نیز لمینیت کرد.

در پاراگراف زیر به اندازه های استاندارد توری فلزی تیپ B1 اشاره شده است:

A: 1,50 – 4 mm
B: 10 – 35 mm
C: 1,50 – 6 mm
D: 8 – 30 mm

کاربردها و برنامه ها:
جوش مداوم( لحیم کاری و سایر اتصالات)

تسمه توری نوع B2:

تسمه توری و انواع توری نقاله های فلزی
تسمه توری نوع B2:

تسمه نقاله مدل B2 ، با گروه های چرخش دو در یک جهت (راست یا چپ) با میله تقویت کننده مستقیم بین هر جفت چرخش در نقطه تماس با هم پیچ می شوند. گروه های چرخش را می توان در بخش هایی از حس متناوب جمع كرد.

در پاراگراف زیر به اندازه های استاندارد توری فلزی تیپ B2 اشاره شده است:

A: 0.50 – 3.20 mm
B: 2 – 10 mm
C: 0.80 – 5 mm
D: 3.20 – 25 mm

حداکثر عرض (متر): چهار متر
برای رسیدن به صافی بیشتر نوار ، می توان قسمت مارپیچ را نیز لمینیت کرد.

توری نقاله بافت تسمه ای Fil-Pla:

تسمه نقاله مدل Fil-Pla ، با تسمه های عمودی روکش شده ، با استفاده از میله های یک یا دو طرفه عرضی مونتاژ می شود.

در پاراگراف زیر به اندازه های استاندارد توری نقاله بافت تسمه ای Fil-Pla اشاره شده است:

A: 12 – 1.20 mm
B: 44.64 mm
C: 4 mm
D: 27.92 mm

حداکثر عرض (متر): چهار متر – بسته به عرض تسمه ، تعداد زیادی قلاب را در عرض تسمه توزیع کنید. پین ها نباید فشار را روی میله ها فشار دهند و هیچگاه نباید با فشار دادن به نوار روکش شده که ذوزنقه ها را تشکیل می دهند ، فشار یابند.

تسمه توری نوع MG:

تسمه توری نوع MG
تسمه توری نوع MG

بلت نوار نقاله مدل MG ، با مشهای سیم گرد ، که قسمت انتهایی آن به شکل یک گوش است ، با میله های عرضی که محورهای اتحادیه را تشکیل می دهند.

در پاراگراف زیر به اندازه های استاندارد توری فلزی تیپ MG اشاره شده است:

A: 1.50 – 3 mm
B: 3 – 30 mm
C: 3 – 8 mm
D: 12.70 – 50.80 mm

تسمه توری نوع ووکانسون:

تسمه توری نوع ووکانسون
تسمه توری نوع ووکانسون

نوار نقاله مدل ووکانسون (Vaucanson) ، با میله های موازی در هر مرحله ، توسط حلقه های جانبی مونتاژ می شود.

در پاراگراف زیر به اندازه های استاندارد توری فلزی تیپ ووکانسون اشاره شده است:

C: 4.50 – 6 mm
D: 15.87 – 25.40 mm

حداکثر عرض: یک متر از این مدل نوار نیز ساخته می شود و منحنی با مراحل مختلف (داخل و خارج) تشکیل می دهد.

موارد استفاده و کاربردها:
مواد غذایی

تسمه توری نوع اینروبر:

مدل نوار نقاله اینروبر ، با میله های عرضی “Z” شکل گرفته و به هم وصل می شوند. که بیشتر از مفتول 1.5 میل استلنس استیل بافته می شود و حداکثر عرضی که برای این کار در نظر گرفته می شود 3 متر خواهد بود که در صنعت موادغذایی و لحیم کاری قطعات الکترونیکی بیشتر استفاده را داشته است.

زمینه های کاربرد تسمه توری( توری نقاله فلزی):

تسمه توری برای کوره های پخت(نوارهای فرآیند پخت)

تسمه توری برای کوره های پخت
تسمه توری برای کوره های پخت

پخت و پز یک فرآیند تولید مداوم است که در آن فلز یا پودر سرامیک در دمای پایین تر از همجوشی مخلوط فشرده شده جمع می شود.

این فرایند به طور گسترده در بخش خودرو یا در فرآیندهایی استفاده می شود که حجم تولید مورد نیاز بسیار زیاد است. تسمه های نوار نقاله از اهمیت اساسی در این فرآیند برخوردار هستند ، زیرا آنها عملکرد حمل و نقل را در داخل کوره های درجه حرارت بالا ، جایی که روند پیمایش به اوج خود می رساند ، انجام می دهند. بنابراین ، انتخاب مدل نوار و مواد تولیدی نکات مهمی خواهد بود.

مواد:

عمدتا از مواد نسوز استفاده می شود ، مانند AISI 314 / 25-20 / 1.4841 ، مناسب برای فرآیندی که دمای اجرای آن بین 900 درجه سانتیگراد و 1160 درجه سانتیگراد باشد. omid omran sahand همچنین می تواند این نوع نوارها را در سایر مواد در صورت تقاضا تولید کند.

تسمه نقاله توری برای صنایع غذایی

تسمه توری برای کوره های پخت
تسمه توری برای کوره های پخت

تسمه های نوار نقاله با آلوئول به طور گسترده ای در صنایع غذایی استفاده می شوند. عملکرد اصلی آن در برج های انجماد برای طیف گسترده ای از محصولات است.ویژگی اصلی این نوع نوارها در تطبیق پذیری عالی آن با متناوب بخش های مستقیم و منحنی است.

بیشترین مواد برای تولید این نوارها AISI 304 / 18-8 / 1.4301 است. از جنس استنلس استیل آستنیتی ، از مقاومت بسیار خوبی در برابر شکست و اکسیداسیون برخوردار است و در عین حفظ تمام خصوصیات قادر به کار است.

شرکت امیدعمران سهند همچنین می تواند این نوع نوارها را با سایر مواد در صورت تقاضا تهیه کند.

تسمه توری برای صنعت شیشه

آنها در مراحل ساخت شیشه های توخالی و سایر موارد بخصوص برای قوس های کفپوش ، تونل های
تزئینی ، تأیید صحت و انتقال بسته بندی و غیره استفاده می شوند. به طور معمول آنها با نوع ما A1
(نوارهایی با چرخش های متناوب چپ و راست و میله های موج دار) ، با لبه های جوش خورده
مطابقت دارند.
آنها با سیم مارپیچ گرد یا خوب نورد ساخته می شوند و قادر به رسیدن به صافی عالی در شکل مارپیچ هستند تا از لرزش بیش از حد در هنگام حمل کالا (بطری ، شیشه و …) جلوگیری شود.

در اصل بسته به شرایط فرایند از مواد زیر استفاده می شود:

فولادهای Cr
مناسب برای فرآیندهایی که دمای اجرای آن بین 500 تا 600 درجه سانتیگراد است. این مواد اما می توانند در شرایط مناسب تا 700 درجه سانتیگراد کار کنند. وجود Si و Mo در ترکیب آنها مقاومت بسیار چشمگیری در برابر اکسیداسیون و سایش می کند.

AISI 304 / 18-8 / 1.4301
این ماده از جنس استنلس استیل آستنیتی با داشتن 18٪ کروم و 8٪ نیکل است که مقاومت بسیار خوبی
در برابر شکست و اکسیداسیون دارد و قادر به نگه داشتن تمام موارد آن است خواص حداکثر 800 درجه سانتیگراد

کمپانی امیدعمران سهند همچنین می تواند این نوع توری ها را در سایر مواد در صورت تقاضا تولید کند.

تسمه های توری یا فلزی برای عملیات حرارتی:

تسمه های توری یا فلزی برای عملیات حرارتی
تسمه های توری یا فلزی برای عملیات حرارتی

عملیات حرارتی فولاد و ریخته گری فرایندی است که شامل مجموعه ای از عملیات گرمایش و سرمایش ، تحت شرایط کنترل شده دما ، سرعت ، زمان و فشار فلزات یا آلیاژهای موجود در حالت جامد ، به منظور بهبود خواص آنها مکانیکی
این نوع فرآیند تولید به طور قابل توجهی سختی ، استحکام و کشش مواد فلز تصفیه شده را بهبود می بخشد.

مواد اصلی مورد استفاده در ساخت این نوع نوارها عبارتند از:

AISI 314 / 25-20 / 1.4841
مناسب برای فرآیندهایی که دمای اجرای آن بین 900 درجه سانتیگراد و 1160 درجه سانتیگراد است ، اما برای فرآیندی که کمربند می تواند در طی برخی فاز بین 750 درجه سانتی گراد و 850 درجه سانتی گراد کار کند مناسب نیست ، زیرا به دلیل تشکیل فاز سیگما شکننده می شود.

AISI 330 / 37-18 / 1.4864
مواد ضد خوردگی و درجه حرارت بالا ، که مقاومت مکانیکی و کارابیزاسیون بالایی را نشان می دهد. این می تواند در دمای حداکثر 1160 درجه سانتیگراد کار کند. خاصیت اصلی این ماده این است که در طول محدوده دمای فاز سیگما (750-850 درجه سانتیگراد) آستنیت باقی می ماند و از تشکیل این فاز برای مدت طولانی پشتیبانی می کند.

کمپانی امیدعمران سهند همچنین می تواند این نوع نوارها را در سایر مواد در صورت تقاضا تولید کند.

نوارهای فرآیند جوشکاری و لحیم کاری:

Brazing فرایندی برای تولید مداوم و نیمه اتوماتیک است که به موجب آن ، دو ماده فلزی با یک فلز پرکننده پایین تر از ترکیب اجزای مورد نظر برای پیوستن ، در دمای معین ، به هم وصل می شوند. این نوع فرآیند تولید به طراحان و مهندسان تولید اجازه می دهد تا به طرح های ساده یا پیچیده ای که اتحادیه یا چندین مورد را دارند پیوستند. برخی از کاربردهای آن عبارتند از: اجزای هوافضا ، قطعات خودرو ، وسایل الکترونیکی و از جمله دیگر. توری های مورد استفاده برای این نوع فرآیند عمدتاً با:

AISI 314 / 25-20 / 1.4841 این ماده برای فرایندهایی مناسب است که دمای اجرای آن بین 900 تا 1160 درجه سانتیگراد باشد. با این حال ، این ماده برای فرایندهایی که کمربند بتواند در طی برخی از فازها بین 750 درجه سانتی گراد و 850 درجه سانتیگراد کار کند مناسب نیست ، زیرا به دلیل تشکیل فاز سیگما شکننده می شود.

AISI 330 / 37-18 / 1.4864 ماده مقاوم در برابر خوردگی و درجه حرارت بالا ، مقاومت مکانیکی و تحریک کننده بالایی را ارائه می دهد. این می تواند در دمای تا 1160 درجه سانتی گراد کار کند. خاصیت اصلی این ماده این است که در طول مدت دمای فاز سیگما (750-850 درجه سانتیگراد) آستنیت باقی می ماند.

امیدعمران سهند همچنین می تواند این نوع توری ها را در سایر مواد در صورت تقاضا تولید کند.


تسمه توری تیپ 100:

تسمه توری و انواع توری نقاله های فلزی
تسمه توری و انواع توری نقاله های فلزی

تسمه توری (تسمه سیم بافی) تسمه بافته شده است که از مارپیچ های چپ و راست بافته شده که با استفاده از میله های صلیبی بدون عایق به یکدیگر پیچ می شوند.

در انتها ، یک مارپیچ با میله متقاطع با اتصال بوسیله جوش به همدیگر متصل می شوند. بنابراین هر مجموعه مارپیچی با میله های متقاطع به طور جداگانه قابل چرخش است. که باعث انعطاف پذیری تسمه نقاله می شود.

جزئیات اطلاعات فنی تسمه توری تیپ 100:

*اندازه مارپیچ توری: 3،8 تا 35 میلی متر

*اندازه گام توری: 2،7 تا 20 میلی متر

*قطرسیم مارپیچ: 0،8 تا 3،5 میلی متر

*قطرسیم میله وسط: 0.8 تا 5 میلی متر

*متریال یا جنس سیم توری: کلیه انواع سیم قابل خرید(آهنی، گالوانیزه، استیل) در استحکام کششی 600 – 1050 N / mm2

*دامنه دما: محیط تا حدود 1150 درجه سانتی گراد

*دامنه عرض تسمه: 15 – 6500 میلی متر

*طول : طبق سفارش مشتری.

*امکان نصب حامل های ویژه محصول

*امکان استفاده از زنجیرهای صنعتی هالوپین در بغل توری

*نگهدارنده های جانبی ورقی در کنار توری نصب می شوند.

*امکان اتصال تیغه های ورقی در فواصل مرتب

کارایی تسمه توری تیپ 100:

تسمه های بافته شده با ضلع جوش داده شده با بسیاری از کاربردهای مختلف آشنا هستند. چندین کاربرد مشترک در زیر ذکر شده است:

تسمه توری برای کوره در صنعت نان و شیرینی

تسمه های موجود در تونل های ضدعفونی برای صنعت داروسازی

تسمه های موجود در سیستم های خشک کردن مواد جداسازی شده در صنعت پردازش

پوشش تسمه های زنجیره ای در تسمه نقاله های فر و خنک کننده و در صنعت فرآوری سیب زمینی و سبزیجات

تسمه ها در تونل ها به نمایندگی از فرآیندهای تصفیه درجه حرارت بالا مانند معتدل ، سفت شدن ، پخت و پز ، لحیم کاری سخت و غیره.

کمربندهای موجود در کوره های معتدل ، به عنوان مثال صنعت تولید شیشه

تسمه توری تیپ 150:

تسمه توری و انواع توری نقاله های فلزی
تسمه توری و انواع توری نقاله های فلزی

در جهت ساخت این توری های فلزی باید بیشترین ظرافت و دقت را بکار برد. چرا که کمی بی نظمی باعث خرابی تسمه توری و عدم هدایت صحیح بر روی چرخ دنده ها خواهد شد.

از آنجایی که مفتول بکار برده شده در این تیپ از تسمه نازک میباشد لذا برای حمل صنایع بسیار سبک مناسب هستند.

جزئیات اطلاعات فنی تسمه توری تیپ 150:

*اندازه مارپیچ توری: 3،8 تا 19،05 میلی متر

*اندازه گام توری: 3،7 تا 16.93 میلی متر

*قطر سیم مفتول مارپیچ: 0،8 تا 2،0 میلی متر

*قطر سیم وسط توری: 1،2 پوند تا 2،0 میلی متر

*متریال سیم: از جنس آهن، گالوانیزه یا استیل طبق سفارش مشتری.

*دامنه دما: دمای محیط تا حدود 400 درجه سانتی گراد.

*دامنه عرض توری: قابل تولید تا 6500 میلی متر.

*طول: طبق سفارش مشتری.

*امکان نصب حامل های ویژه محصول

*نگهدارنده های جانبی همچون زنجیر هالوپین میتوان کنار تسمه توری نصب کرد.

*امکان اتصال تیغه های فلزی از فواصل مرتب.

برخی از کارایی های تسمه توری تیپ 150:

نصب قبل از یا درست بعد از نصب اجاق گاز.

سیستم های خشک کردن به عنوان مثال عنبرچه ، فلاسک و غیره.

تجهیزات استریل سازی در صنعت داروسازی.