خرید تسمه لاستیکی ساده بدون اج

تسمه نقاله لاستیکی ساده

به نوارهای سطح صاف جنس لاستیکی که در ساختار نوار نقاله‌ها استفاده می‌شود، تسمه نقاله لاستیکی ساده می‌گوییم.

تسمه نقاله لاستیکی ساده ادامه مطلب »