اپارات تسمه /اپارات تسمه نقاله/اپارات گرم تسمه نقاله

اپارات تسمه

اپارات تسمه
 • شرکت امید عمران سهند با چندین سال تجربه در زمینه اپارات گرم و سرد به تمامی خدمات خود گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش می دهد

 • اپارت نوار های با ضخامت 2سانتی به صورت اپارات گرم و سرد

 • اپارات تسمه با ضخامت 1الی 2 سانتی به صورت اپارات گرم و سرد

 • اپارات نوار ها با ضخامت 4 مبل الی 1 سانتی به صورت اپارات گرم و سرد

 • اپارات گرم تسمه های پی وی سی و گریپ با ضخامت های مختلف و عرض های مختلف

 • واردات تسمه و اپارات انهابه صورت اپارات گرم و اپارات سرد استفاده از بهترین نوع تسمه و چسب در اپارات سرد و گرم

 • استفاده از بهترین نوع دستگاه اپارات و بهترین تخصص در باره اپارت

 • اپارات در منطقه پروژه به صورت کاملا گارنتی دار

 • ارسال تسمه های سفارشی مشتری به صورت اپارات شده

 • قابلیت سوار کردن تسمه بر روی شاسی بعد از اپارات گرم در سر پروژه

 • Civil hope Sahand company with many years of experience in the field of magnetic heating and cooling to all its services offers one-year warranty and after sales service

  Apart belts with a thickness of 2 cm for hot and cold therapy

  Apparatus for magnetic tape with a thickness of 1 to 2 cm of hot and cold

  Magnetic tape with a thickness of 4 beds or 1 cm for hot and cold therapy

  Tire heating belts, PVC and grapefruit with different thicknesses and different widths

  Import belts and Apparatus for magnetic Anhabh hot and cold therapy using the best type of straps and adhesive in hot and cold therapy

  Tire and best use of the best expertise in the APARATI

  Apparatus for quite garnet in the project area

 • Send belts customer order Apparatus for the

 • ادرس: تبریز- پلیس راه خسرو شهر-جنب ورودی سوم لاهیجان- شرکت امید عمران سهند

 • شماره تماس با مشاوره رایگان: 04132453158