رزومه ها

  • نوار نقاله جزی از سیستم های انتقال و دخیره سازی مواد در صنعت می است.تکنیک و دانش نوین در مهندسی کنترل باعث شده تا نوار نقاله ها به  همراه دیگر سیستم های انتقال مواد،در زمره فناوریهای مدرن قرار گیرند ودامنه کاربرد انها از صنایع متوسطط همچون خطوط تولید و مونتاژ گوچک گرفته تا صنایع بزرگی همچ.ن پتروشیمی،فولاد،خودرو سازیريالمعادن و صنایع دارو سازی و غذایی گسترده شود.

  • شرکت امید عمران سهند در سال