روش های تولیدروغنهای روانساز و فرآیندوروش های تولیدآن/بخش دوم

باروش های تولیدروغنهای روانساز و فرآیندوروش های تولیدآن/بخش دوم آشنا شویم!

بخش قبلی : روش های تولید روغن های روانساز و فرآیند و روش های تولید آن( روی لینک کلیک فرمایید)

٣- موم زدائي( Dewaxing ):بمنظور بهبود خواص روغن در دماهاي پائين و کاهش
نقطه ريزش( Pour Point )،در اين فرآيند به کمک حلالهاي TOLUENE، MEK
نسبت کاهش ميزان مواد پارافيني ( واكس ) موجود در روغن اقدام مي گردد.


٤- امتزاج ( Blending ):در اين فرآ يند با اختلاط انواع روغنها ي پا يه توليدي و اضافه
نمودن مواد افزودني ( Additives )نسبت به توليد محصولات نهائي با کيفيت و
مشخصات استاندارد اقدام مي گردد.

برش روغني به عنوان ماده اوليه واحد ها ي روغن سازي ، وارد پالا يشگاه روغن گرد يده و تحت
يك رشته عمليات پالايش به “روغن پايه ” تبديل ميگردد .

نمودار زير مراحل پالايش روغن پايه و بخشي از فرآيندهاي توليد محصولات در پالايشگاه
شركت نفت بهران را نشان مي دهد :

روش های تولیدروغنهای روانساز و فرآیندوروش های تولیدآن/بخش دوم

پارامترهاي كيفي و مشخصات عمده روغن هاي صنعتي
به منظور كنترل كيفيت وطبقه بندي روانكارها مانند تمامي محصولات توليدي در واحدهاي صنعتي ، براي آنها ويژگي ها و مشخصا ت فيزيكي تعريف مي گردد كه مهمترين آنها به شرح ذيل مي باشد :

1- گرانروي (VISCOSITY):
مقاومتي كه يك روغن نسبت به جاري شدن از خود نشان مي دهد ، گرانروي (وي سكوزيته)
ناميده ميشود . اين مقاومت تابعي از ميزان پيوستگي بين مولکولها ي روغن مي باشد
گرانروي روغن با تغييردماي آن با نسبت عکس ، تغيير ميكند و هرچه روغن گرمتر شود
گرانروي آن كمتر ميگردد ، از اين رو همواره بايد گرانروي همراه با دمائي كه گرانروي در
آن اندازه گيري شده ، قيد گردد . گرانروي روغن معمولا ” در دماي ٤٠ و ١٠٠ درجه
سانتيگراد اندازه گيري مي شود.

2-شاخص گرانروي (VISCOSITY INDEX) (VI):
ميزان تغيير گرانروي با تغييرات دما را با شاخص گرانروي مي سنجند . هرچه رقم شاخص
گرانروي روغني بزرگتر باشد روغن مرغوبتر ي بوده و در اثر تغيير دما گرانروي روغن
كمتر تغيير ميكند و برعكس مواد آروماتيک باعث کاهش شاخص گرانروي مي گردد.

3-نقطه ريزش(POUR POINT):
نقطه ريزش ، پائين ترين دمايي است كه روغن در آن هنوز سيال است و جاري ميشود . اين
خاصيت بيانگر عملکرد روغن در دماهاي پا ئين ميباشد. به بيان د يگر هرچه نقطه ريزش
روغن پائينتر باشد ( منفي تر باشد ) آن روغن در دماهاي سرد مناسبتر مي باشد.
وجود مواد پارافيني باعث افزايش دماي نقطه ريزش مي گردد.

4-نقطه اشتعال (FLASH POINT):
پائين ترين دمايي است كه در آن ، روغن به اندازه كافي به بخار تبديل ميشود و با هوا يك
مخلوط قابل اشتعال مي سازد ، به طوري كه با نزديك كردن شعله آ تش ، در يك لحظه ،
مشتعل و سپس خاموش گردد . اين آزمون براي اندازه گيري ميزان آتش گيري و فرار
بودن روغن صورت مي گيرد.

5-نقطه احتراق (FIRE POINT):
نقطه احتراق ، پائين ترين دمايي است كه در آن روغن به اندازه اي بخار توليد كند كه با
نزديك كردن شعله ، مشتعل شود و اين اشتعال مدتي ادامه يابد . نقطه احتراق معمولا ” حدود
١٥ درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه اشتعال است از اين رو اندازه گيري و ذكر نمي گردد .

6-چگالي يا دانسيته (DENSITY):
برابرست با جرم يك سانتيمتر مكعب از روغن(15 درجه سانتی گراد)كه بر حسب كيلوگرم بر متر مكعب
(Kg/m٣)بیان میشود.كاربرد اين مشخصه ، تبديل وزن به حجم و بالعكس(در محاسبات
حمل و نقل فرآورده های نفتی)است.قبلا ” از چگالي نسبي (SPECIFIC GRAVITY)
استفاده ميشد كه عبارتست از نسبت وزن مخصوص روغن به وزن مخصوص آب در دماي
معین ٦٠  ° F (درجه فارنهايت )

راه های ارتباطی شرکت امید عمران سهند:
دفتر فروش:   04134316055
مدیریت فروش: 09120352283—09149169630—09142178355
ایمیل ما:  omidomran380@gmail.com
آدرس ما:آذربایجان شرقی-تبریز- جاده آذرشهر-جاده  باغ معروف – بعد ازبازار آهن تبریز – شرکت امیدعمران سهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *