عیب یابی در سیستم های پنیوماتیکی/پیدا کردن خطا در سیستم های پنیوماتیکی

با نخستین آموزش های عیب یابی در سیستم های پنیوماتیکی/پیدا کردن خطا در سیستم های پنیوماتیکی در خدمت عزیزان هستیم.

عیب یابی در سیستم های پنیوماتیکی/پیدا کردن خطا در سیستم های پنیوماتیکی:

مستند سازی
مستند سازی یک سیستم پنیوماتیکی شامل موارد زیر میباشد :

 • دیاگرام عملکرد.
 • نقشه مدار.
 • دستورالعمل کاری.
 • برگه های اطلاعات.

هنگامیکه سیستم اصلاح شد ، مستند سازی و پیشینه ماشین نیز باید به منظور منعکس کردن تغییرات اعمال شده ، تجدید نظر شوند، تا عیب یابی و حذف خطا ها به آسانی صورت گیرد.

شیر کنترل فشار پنوماتیکی
جهت آشنایی با شیرهای پنوماتیک و قیمت آنها روی عکس فوق کلیک کنید

دلایل و تأثیرات عیوب
به طور کلی ، نقصان در عملکرد یک سیستم مطابق با موارد زیر میباشد :

سائیدگی و خوردگی در اجزاء و خطوط که در اثر موارد زیر شدت می یابد :

 • دمای محیط اطراف ( جریان هوای مغشوش ، دما ).
 • کیفیت هوای فشرده ( رطوبت زیاد یا روغن زنی بیش از اندازه ).
 • حرکت نسبی اجزاء.
 • بار گذاری اجزاء به صورت نادرست.
 • نگهداری و تعمیرات نادرست.
 • اتصال و مونتاژ نادرست.

این تأثیرات میتوانند منجر به عملکردهای ناقص و خرابیهای سیستم شوند ، از قبیل :
• بسته شدن خطوط.
• گیرپاژ کردن اجزاء.
• شکستگی.
• نشتی.
• افت فشار.
• عملکرد بد در هنگام سوئیچ شدن.

تشخیص خطا

به کاربردن یک روش سیستماتیک جهت پیدا کردن و برطرف کردن خطاها ، هزینۀ تعمیرات و زمان خواب را برای کنترل یک سیستم پنیوماتیکی کاهش می دهد.
خطاها به طور کلی به دو صورت زیر رخ می دهند :
• در اثر موانع و یا نقص های خارجی اجزاء ماشین.
• نقص های درونی سیستم کنترل.
تجربه نشان داده است که بروز نقص در سیستم کنترل ، به ندرت با نقص ماشین یا سنسورهای خارجی ، مطابقت
دارد.

پیدا کردن خطا

اگر خطایی رخ دهد ، این امر خود را از طریق عملکرد ناقص و یا در طول زمان خواب ماشین ، آشکار خواهد کرد . یک خطا از روشهای زیر میتواند قابل برطرف کردن باشد.
• حذف خطا بوسیلۀ اپراتور یا پرسنل نگهداری و تعمیرات.
• حذف خطا از طریق دادن خدمات به مشتری.

خطاهای خارجی و اکثر خطاهای داخلی ، اغلب توسط یک اپراتور با تجربه،میتواند قابل تشخیص و حل شدن باشند.
اگر مشکل به سرعت قابل حل نباشد ، مشخصات ماشین در نقطۀ بروز نقص و وضعیت سیستم کنترل میبایستی ثبت شود. با استفاده از این اطلاعات ، مهندس نگهداری و تعمیرات میتواند تصمیماتی دربارۀ نوع نقص که اتفاق افتاده است و برای برطرف کردن آن کارهای ضروری را اتخاذ نماید.
تشخیص خطا باید بدون تأخیر ( در طول زمان بروز نقص و اقدامات انجام شده جهت حذف آن ) انجام پذیرد. بنابراین زمان خواب ماشین به حداقل خواهد رسید.

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

سائیدگی زودرس یا خرابی اجزاء میتواند نتیجه خطاهای طراحی یا برنامه ریزی ، رخ دهد. اگر در مرحله طراحی و برنامه ریزی نکات زیر مدنظر قرار داده شوند، خطر خرابی زودرس ماشین کاهش می یابد.
• انتخاب مناسب اجزاء و سیگنال دهنده ها.
آنها باید به گونه ای تنظیم شوند که با شرایط عملیاتی سیستم و محیطی( تعداد سوئیچ شدن ها،
بارگذاری های زیاد ) مناسبت داشته باشند.
• محافظت از اجزاء در برابر آلودگی .
• جذب مکانیکی نیروهای عمل کننده از طریق اضافه کردن ضربه گیرها.
• خطوط لوله با طول کوتاه و در صورت لزوم مجهز به تقویت کننده.

پیدا کردن خطا در سیستم های پنیوماتیکی

معمولا” ، یک سیستم پنیوماتیکی که به تازگی طراحی و نصب شده است ، برای مدتی( بعد از اینکه تنظیمات اولیه انجام شد ) به صورت بی عیب کار خواهد کرد.
وقتی خطا یا خرابی رخ می دهد ، مهم اینست که اقدامات بعدی به صورت سیستماتیک انجام شوند. حتی کنترلهای پیچیده ترنیز میتوانند به واحد های کوچکتر تقسیم شده و بعد مستقل از یکدیگر ( برای یافتن خطا ) تست شوند.
اگر اپراتور قادر به برطرف کردن خطا نباشد آنگاه باید پرسنل نگهداری و تعمیرات یا خدمات مشتری ، فرا خوانده شود.

عیب های ناشی از نارسایی بخش تولید هوای فشرده

بارها اتفاق می افتد که بخش هایی از سیستمهای پنیوماتیکی در اثر نبودن منبع تغذیۀ مناسب ، بدون هوای فشرده کافی کار خواهند نمود . عیب هایی که در اثر نارسایی بخش تولید هوای فشرده در سیستم بوجود می آیند عبارتند از :
• سرعت شفت پیستون همیشه مطلوب نمیباشد.
• افت نیرو در بخش سیلندر قدرتی ( برای مدت زمانی کوتاه ) در اثر افت فشار .
• زمانهای سوئیچ شدن طولانی.
علائم یکسان در نتیجه ایجاد تغییراتی در سطح مقطع های سوراخ که خود ممکن است در اثر وجود آلودگی یا پیچ خوردگی در خطوط اتفاق افتاده باشد. و همچنین افت فشار ممکن است در اثر وجود نشتی در بعضی از قسمت ها رخ دهد.

عیب های ناشی از بهم فشرده شدن و سایش

صرف نظر از خوردگی سطوح در اثر سایده شدن آنها به هم ( که در بسیاری از موارد بی نهایت جدی میباشد ) ،و خطرات قابل توجهی که در اثر برخورد قطعات شیر در زمانیکه احتیاج است تا شیر بوسیلۀ نیروی فنر به وضعیت اولیه خود بازگردد.
روان سازهایی که دارای افزودنی نمیباشند، تمایل زیادی جهت تبدیل شدن به شیره و تشکیل رزین و صمغ دارند. تمامی اتصالات موجود در شیرها که دارای اجزاء لغزنده بر روی هم با تلرانس نزدیک میباشند، مخصوصاٌ به این مقاومتها دربرابر حرکت ، حساس هستند.

عیب های ناشی از آلودگی

عموماٌ در یک سیستم پنیوماتیکی ، باید یک واحد مراقبت بعد از بخش تولید هوای فشرده ، نصب شود . این امر باعث جداسازی ذرات آلوده از هوای فشرده میشود . هنگام مونتاژ یا تعمیرات ، ممکن است ذرات آلوده ( برای مثال : ذرات موجود در قسمتهای حدیده شده ، آب بندها و غیره ) در خطوط فشار باقی بمانند و در هنگام کارکرد سیستم ، وارد شیرها شوند.
در مواردی که سیستم برای مدتی جهت سرویس متوقف می شود. نیز ممکن است آلودگی وارد خطوط فشار شود. این آلودگی ها ممکن است باعث ایجاد تأثیرات زیر شوند:
• چسبندگی یا برخورد در قسمت هایی از شیر که دارای قطعات لغزنده بر روی هم میباشند.
• نشتی در شیرهای نشستی.
• مسدود شدن دهانۀ شیرهای کنترل جریان.

نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات سیستماتیک به طولانی شدن عمر کاری کمک کرده و قابلیت اعتماد را در عملکرد سیستمهای کنترل پنیوماتیکی افزایش می دهد.
باید برای هر سیستم پنیوماتیکی یک برنامۀ نگهداری و تعمیراتی مفصل تهیه و تنظیم شود. یک برنامۀ نگهداری و تعمیراتی بیانگر عملیات تعمیرات و فواصل زمانی لازم جهت انجام تعمیرات میباشد.
در مورد سیستمهای کنترلی پیچیده ، یک برنامۀ نگهداری و تعمیراتی جامع و مستند سازی شده نیز باید شامل دیاگرام عملکرد و نقشه مدار باشد.
فواصل زمانی بین عملیات نگهداری تعمیراتی جداگانه که بر روی هر قطعه باید انجام شوند به مدت زمان استفاده ، دوام قطعات در برابر سایش و محیط اطراف بستگی دارد.عملیات نگهداری و تعمیراتی زیر باید به طور پیوسته و در فواصل زمانی کوتاه انجام پذیرند :


واحد مراقبت :
بازدید کردن فیلتر.
بازدید کردن تخلیه آب به طور مرتب.
پرکردن و تنظیم کردن روغن زن,اگر روغن زن در حال استفاده باشد.
بازدید کردن تولید کننده های سیگنال برای احتمال نشستن گرد و خاک به روی آنها

عملیات نگهداری و تعمیراتی زیر می تواند در فواصل زمانی بیشتر انجام پذیرد :

 • بازدید کردن آب بند های اتصالات برای نشتی ها.
 • تعویض کردن خطوط متصل به قسمت های متحرک.
 • بازدید کردن یاتاقانهای شفت در سیلندر برای احتمال پوسیدگی و تعویض آن در صورت لزوم .
 • تمیز و یا تعویض کردن قسمتهای فیلتر.
 • بازدید کردن جهت عمل کردن شیرهای اطمینان ( ایمنی ).
 • بازدید کردن پایه ها.

2 دیدگاه

 1. خیلی خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *