عیدی کارمندان دولت وبازنشستگان

عیدی کارمندان دولت وبازنشستگان

عیدی کارمندان دولت وبازنشستگان

عیدی کارمندان دولت وبازنشستگان۹۳۰هزار تومان وعیدی کارگران حداقل یک

میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر دومیلیون و۷۹۰هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.پ

اداش پایان خدمت مدیران زیر ۲۷۰ میلیون تومان می‌شود./ فارس

معاون آموزشی وزارت علوم: ارائه پایان‌نامه در مقطع ارشد الزامی است/

با دانشگاهی که خلاف قانون عمل کند برخورد می‌شود

عیدی کارمندان دولت وبازنشستگان۹۳۰هزار تومان وعیدی کارگران حداقل یک

میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر دومیلیون و۷۹۰هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.پ

اداش پایان خدمت مدیران زیر ۲۷۰ میلیون تومان می‌شود./ فارس

معاون آموزشی وزارت علوم: ارائه پایان‌نامه در مقطع ارشد الزامی است/

با دانشگاهی که خلاف قانون عمل کند برخورد می‌شود

عیدی کارمندان دولت وبازنشستگان۹۳۰هزار تومان وعیدی کارگران حداقل یک

میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر دومیلیون و۷۹۰هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.پ

اداش پایان خدمت مدیران زیر ۲۷۰ میلیون تومان می‌شود./ فارس

معاون آموزشی وزارت علوم: ارائه پایان‌نامه در مقطع ارشد الزامی است/

با دانشگاهی که خلاف قانون عمل کند برخورد می‌شود

عیدی کارمندان دولت وبازنشستگان۹۳۰هزار تومان وعیدی کارگران حداقل یک

میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر دومیلیون و۷۹۰هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.پ

اداش پایان خدمت مدیران زیر ۲۷۰ میلیون تومان می‌شود./ فارس

معاون آموزشی وزارت علوم: ارائه پایان‌نامه در مقطع ارشد الزامی است/

با دانشگاهی که خلاف قانون عمل کند برخورد می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *