نوارنقاله رولیکی یا غلتکی

نوارنقاله رولیکی یا غلتکی

نوارنقاله رولیکی یا غلتکی

نوارنقاله ها به عنوان سیستم های انتقال در صنعت از انواع مختلفی برخوردار هستند که هر یک از آن ها

کارایی های مخصوص به خود را دارند و در بخشی از صنعت این کشور به کار گرفته می شوند.

یکی از همین انواع سیستم های انتقال ، نوارنقاله رولیکی یا غلتکی می باشد که از ساختاری متفاوت تر برخوردار

می باشد و در دو نوع کاربرد دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم .

نوارنقاله رولیکی دستی

عامل های انتقال در این نوع از نقاله ها رولرها می باشند و برروی این کانوایرها از هیچ نوع تسمه ای استفاده

نمی شود و رولیک ها عامل هایی هستند که باعث انتقال مواد و کالاها برروی خود می شوند.

در نوع دستی این سیستم از الکتروموتور استفاده نمی شود و محصولات به وسیله ی دست به سمت جلو هدایت

می شوند که معمولا در صنایع بسته بندی میوه و … از آن ها استفاده می شود که به صورت مرحله ای انجام

می شود و هر کاربری پس از اتمام کار خود بسته را برروی غلتک ها برای هدایت به سمت مرحله ی بعدی

به سمت جلو هل می دهد .

نوارنقاله رولیکی یا غلتکی

نوارنقاله رولیکی یا غلتکی برقی

از این نوع سیستم انتقال نیز به صورت برقی استفاده می کنند ، به طوریکه برروی شاسی دستگاه موتورگیربکس

نصب می شود که باعث انتقال نیرو به تمام رولرها شده و باعث حرکت کالاها شده و در نتیجه آن ها را انتقال

می دهند. معمولا برای مونتاژ کالاهایی چون : جاروبرقی ، یخچال ، بسته های کارتنی و … از این نوع سیستم

استفاده می شود که البته سرعت انتقال این نقاله نسبت به نوع تسمه خیلی کمتر می باشد. تعداد غلتک های موجود

برروی شاسی دستگاه نیز با در نظر گرفتن کاربرد آن ها انجام می شود و در نتیجه برطبق آن فاصله ی آن ها

از یکدیگر مشخص می شود.