نوارنقاله

نوارنقاله

نوار نقاله|بارگیری|تسمه نقاله|بچینگ|کانوایر

041-34316055-6

telescopic-conveyor-99

تاریخ انتشار : 2020/11/21

نوار نقاله تلسکوپی 17 متر برای بارگیری و تخلیه کانتینر

نوار نقاله تلسکوپی