پن میکسر/وان شفت/ میکسر

پن میکسر/وان شفت/ میکسر

پن میکسر/وان شفت/ میکسر

پن میکسر/وان شفت/ میکسر

پن میکسر:

 

پن میکسر

پن میکسر ها یکی از انواع مختلف تولید کننده های بتن در صنعت می باشد که دارای خروجی یکسان

و کارکرد جداگانه می باشد . در صنعت در انواع مختلفی بتن ساز ها به تولید می رسند که هر یک از

آن ها برای بخشی از صنعت در نظر گرفته شده و به کار می روند.

پن میکسرها دارای ظرفیت های مختلفی می باشند که بسته به این ظرفیت ها دارای اندازه ی دهنه ی

مختلفی می باشند که این ابعاد به صورت 90 سانتی متری ، 120 سانتی متری و 150 سانتی متری می باشد.

این ابعاد به صورت استاندارد می باشد و بیش از این مقدار دارای ابعاد سفارشی می باشد .

پن میکسرها به صورت دیگ بزرگ ساخته می شوند که برروی یک پایه نصب شده اند و نیز به وسیله ی

همین پایه ها ثابت نگهداشته می شوند . دهانه ی پن میکسرها به گونه ای است که مواد درون این دستگاه

از طریق فضای باز کل دیگ ریخته می شود و پس از مخلوط شدن از طریق دربی که در زیر دستگاه قرار دارد

به روی زمین انتقال داده می شود.

 

پن میکسر/وان شفت/ میکسر

 

میکسر بتن

میکسر بتن یا بتونیر به مخزنی ‘گفته  می شود که قادر به انتقال بتن در حین چرخش آن است.

در واقع میکسر ، بتن را به صورت مخلوط حمل می کند و مانع از گیرش آن تا قبل از بتن ریزی

می شود. میکسر بتن در انواع مختلف وجود دارد. به عبارت دیگر ، بتونیر ، مخزنی است که قادر

به انجام موارد زیر به طور همزمان می باشد.

اختلاط ترکیب بتن می باشد.

قابلیت چرخش و چرخاندن بتن

ممانعت از گیرش بتن تا قبل از اعمال بتن و بتن ریزی   می شود

قسمتهای مختلف یک میکسر تشکیل شده  از :

جام بخشی از بتونیر است. در واقع به مخزن دوار در میکسر بتن ، جام گفته می شود.

در انواع میکسر سیار ، چرخ هایی جهت سهولت در جابه جایی در نظر گرفته شده است.

پایه از دیگر قسمت های بتونیر سیار می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.