چگونگی جوشکاری قوس الکتریکی و الکترود روپوش دارSMAW

چگونگی جوشکاری قوس الکتریکی و الکترود روپوش دارSMAW:


می خواهیم چگونگی جوشکاری قوس الکتریکی و الکترود روپوش دارSMAW در ادامه مطالب بخش اول بیان کنیم.

  • چگونگی جوشکاری قوس الکتریکی و الکترود روپوش دارSMAW:

بیشترین اتصالات جوشی، با روش ذوب فلزمبنا در دوطرف خط اتصال ساخته می شود،

فلز ذوب شده یک حوضچه مذاب بین دوقطعه ایجاد می کندحوضچه مذاب جامدشده، پل فلزی پیوسته ای تولید می کند که قادر به انتقال نیرو بوده وآب بندی نیز میباشد.(مطابق شکل1-1)

جوشکاری قوس الکتریکی
جوشکاری قوس الکتریکی

با استفاده از جریان برق الکترود فلزی قوس را به وجود آورده و خود در گرمای قوس ذوب شده و روپوش الکترود هم سوخته و ذوب شده و بدلیل کمتربودن جرم حجمی روی مذاب را می پوشاند،

وپس از انجماد، گل جوش یا سرباره را تشکیل میدهد.

پس میتوان گفت عوامل لازم برای جوشکاری یعنی انرژی حرارتی برای ذوب و محافظت از مذاب هر دو از طریق الکترود روپوش دار عملی می شود.(مطابق شکل2-1).

جوشکاری قوس الکتریکی
جوشکاری قوس الکتریکی

بر این اساس این فرآیند را جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روپوش دار گویند.

1-1 قوس الکتریکی و چگونگی تشکیل آن:

قوس الکتریکی در اثر تخلیه بار الکتریکی در فاصله هوایی بین دوقطب جریان به وجود می آیدکه با تور و حرارت همراه است.

در حقیقت اگر دوقطب جریان یا الکترود و قطعه کاررا به هم تماس داده و سپس در فاصله کمی از یکدیگر قرار گیرند،

بخاطرفشار الکتریکی الکترون ها از قطب منفی به قطب مثبت پرش کرده و جرقه های  اولیه ایجاد می شود.

این جرقه ها موجب یونیزه شدن گازبین دو قطب می شود.

این عمل باعث گرم شدن نوک الکترود می شود و الکترون های آزاد درون الکترود میل به خروج پیدا کنند.

همچنین با توجه به اینکه یون ها و الکترون ها سریعا به طرف قطب های مخالف خود در قوس حرکت می کنند وبا برخورد الکترون ها با اتم های گاز موجود بین دو قطب جریان، موجب افزایش بونیزاسیون و پایداری قوس می گردد.(مطابق شکل3-1)

جوشکاری قوس الکتریکی
جوشکاری قوس الکتریکی

البته برای ایجاد قوس ولتاژ بیشتری لازم است ولی ادامه قوس با ولتاژ کمتری عملی است.

شرکت امیدعمران سهند سازنده و تولید کننده تخصصی سیستم های انتقال از جمله نوار نقاله برای تمامی صنایع می باشد.

راه های ارتباطی شرکت امید عمران سهند:

دفتر فروش: 34316055-041

مدیریت فروش: 09120352283 — 09142178355 — 09149169630

ایمیل ما: omidomran380@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *