نوارنقاله

نوارنقاله

نوار نقاله|بارگیری|تسمه نقاله|بچینگ|کانوایر

041-34316055-6

کانوایر زنجیری/کانوایر هوایی/کانوایر

تاریخ انتشار : 2017/04/03

کانوایر زنجیری:

کانوایر زنجیری

 

  • نوار نقاله بكسلي یا کانوایر زنچیری در سرکت امید عمران سهند  نقاله اي است كه از يك رشته زنجير ويك سري قرقره تشكيل شده است و ريل مربوط به آن مي تواند هوايي و يا زير زميني باشد و زنجير ها ، واگن هاي چرخدار را در روي زمين به دنبال خود مي كشند .ازخصوصيات این نوع کانوایر ها می توان:   در انبار مواد جهت توزيع مواد اوليه تحويلي و در انبار محصول جهت توزيع محصولات بين سفارشات مختلف بكار مي رود .   مي تواند بعنوان يك انبار موقت مواد اوليه مورد استفاده قرار گيرد.   واگن ها مي توانند بصورت اتوماتيك بكار گرفته شوند.  از اين سيستم مي توان جهت انتقال محصولات بخش هاي توليدي خارج استفاده كرد .نقاله ناوداني :سطح شيبدار لبه داري است كه از فلز يا جنس ديگر ساخته شده و وقطعات تحت تاثير نيروي وزن خودشان ، از يك محل به محل ديگر مي شوند . اين نقاله مي تواند بصورت افقي يا شيبدار و يا يك سطح مارپيچي باشد .خصوصيات :
  •      جهت انتقال مواد در مسافت هاي كم قابل استفاده است .
  •      از وزن جسم جهت حركت آن ها استفاده مي شود.
  •   مي تواند بصورت سرپوشيده يا سر باز باشد.
  •    جهت ارتباط بين نقاله هاي مختلف (بخصوص در طبقات مختلف) استفاده مي شود.

برخی از مشتریان

پویا پروتئین
شرکت کیسون
اداره پست یزد
ویتانا
فوریت های پزشکی تبریز
سیمان سبزوار مشهد
آبمیوه تکدانه
شرکت صنایع غذایی به آرا
شرکت تکاپو
شرکت صنایع غذایی ماهور
شرکت ماهور بافان بلوچی
شرکت سپید ماکیان
شرکت آتروپات اروند الکترونیک