الواتور(BUCKET ELEVATOR)

الواتور(BUCKET ELEVATOR)

الواتور قاشقی (باکت الواتور)

الواتور قاشقی (باکت الواتور)

میخواهیم با الواتور قاشقی (باکت الواتور) بیشتر آشنا شویم! الواتور قاشقی (باکت الواتور) از بالابرهای سطلی برای انتقال تولیدات یا مواد اولیه در جهت عمودی استفاده می شود. آنها را می توان با مداری که …

بیشتر بخوانید »

الواتور پاکتی برای حمل مواد سنگین در صنعت سیمان – الواتور سفارشی

الواتور پاکتی برای حمل مواد سنگین

الواتور پاکتی برای حمل مواد سنگین آشنایی با الواتور پاکتی برای حمل مواد سنگین : ⇐ در صنعت سیمان و در معدن ، به طور فزاینده ای ظرفیت انتقال عمودی بالاتری لازم است. معمولاً از …

بیشتر بخوانید »

شیوه انتخاب قاشقک

شیوه انتخاب قاشقک

شیوه انتخاب قاشقک شیوه انتخاب قاشقک و چگونگی تهیه آنرا بیاموزیم: آیا شرکت شما اخیراً تصمیم گرفته است که وقت آن رسیده که یک دستگاه الواتور قاشقکی جدید داشته باشد؟ یا شاید زمان آن رسیده …

بیشتر بخوانید »