تلسکوپی

نوار نقاله تلسکوپی TC12

نوار نقاله تلسکوپی TC12

معرفی نوار نقاله تلسکوپی TC12 کلیک کنید : انواع نوار نقاله تلسکوپی کانوایر تلسکوپی مدل تی سی 12، با طول بازشو 9.50 متر برای بارگیری و تخلیه ماشین های کوچک در بسیاری از کارخانجات و شرکت های صنایع غذایی و دارویی با زمینه کاری متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. ما انواع مختلفی از این دستگاه نسبت به عملیات و …

توضیحات بیشتر »

نوار نقاله تلسکوپی TC11

teleskopik konveyör

معرفی نوار نقاله تلسکوپی TC11 کلیک کنید : انواع نوار نقاله تلسکوپی کانوایر تلسکوپی مدل تی سی 11، با طول بازشو 8.50 متر برای بارگیری و تخلیه ماشین های کوچک در بسیاری از کارخانجات و شرکت های صنایع غذایی و دارویی با زمینه کاری متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. ما انواع مختلفی از این دستگاه نسبت به عملیات و …

توضیحات بیشتر »

نوار نقاله تلسکوپی TC09

نوار نقاله تلسکوپی TC09 کلیک کنید : انواع نوار نقاله تلسکوپی کانوایر تلسکوپی مدل تی سی 09 ، با طول بازشو 9.60 متر برای بارگیری و تخلیه ماشین های کوچک و نیمه سنگین و سنگین در بسیاری از کارخانجات و شرکت های صنایع غذایی و دارویی با زمینه کاری متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. ما انواع مختلفی از این …

توضیحات بیشتر »

نوار نقاله تلسکوپی TC08

نوار نقاله تلسکوپی TC08 کلیک کنید : انواع نوار نقاله تلسکوپی کانوایر تلسکوپی مدل تی سی 08 ، با طول بازشو 9.40 متر برای بارگیری و تخلیه ماشین های کوچک و نیمه سنگین و سنگین در بسیاری از کارخانجات و شرکت های صنایع غذایی و دارویی با زمینه کاری متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. ما انواع مختلفی از این …

توضیحات بیشتر »

نوار نقاله تلسکوپی TC07

نوار نقاله تلسکوپی TC07 کلیک کنید : انواع نوار نقاله تلسکوپی کانوایر تلسکوپی مدل تی سی 07 ، با طول بازشو 8.50 متر برای بارگیری و تخلیه ماشین های کوچک و نیمه سنگین و سنگین در بسیاری از کارخانجات و شرکت های مختلف با زمینه کاری متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. ما انواع مختلفی از این دستگاه نسبت به …

توضیحات بیشتر »