سورتینگ

انواع سیستم های سورتینگ ، برنامه ها و مزایا

انواع سیستم های سورتینگ ، برنامه ها و مزایا

انواع سیستم های سورتینگ ، برنامه ها و مزایا SORTATION SYSTEM TYPES, APPLICATIONS AND BENEFITS انواع سیستم های سورتینگ و تعریف کلی آن :     به سورتینگ (مرتب سازی)، در صنعت جهت تکمیل و انجام سفارشات، انبارداری، جابجایی مواد و تجارت الکترونیکی گفته می شود. در سالهای گذشته انتقال مواد در مسیرهای طولانی به روش سنتی بوده است، و …

توضیحات بیشتر »