نوارنقاله

نوارنقاله

نوار نقاله|بارگیری|تسمه نقاله|بچینگ|کانوایر

041-34316055-6

Conveyor-180-and-90-degrees-04—04134316055

تاریخ انتشار : 2020/10/12

نوار نقاله منحنی (Belt Curve Conveyor)

نوار نقاله منحنی (Belt Curve Conveyor)