نوارنقاله

نوارنقاله

نوار نقاله|بارگیری|تسمه نقاله|بچینگ|کانوایر

041-34316055-6

Friction-Back-Conveyor-Belting

تاریخ انتشار : 2020/09/24

تسمه نقاله ضد اصطکاک

تسمه نقاله ضد اصطکاک