نوارنقاله

نوارنقاله

نوار نقاله|بارگیری|تسمه نقاله|بچینگ|کانوایر

041-34316055-6

Laboratory-rubber-mixer

تاریخ انتشار : 2020/11/13

بنبوری لاستیک آزمایشگاهی با ظرفیت 3 لیتر مورد استفاده در صنایع لاستیک سازی

بنبوری لاستیک آزمایشگاهی با ظرفیت 3 لیتر