نوارنقاله

نوارنقاله

نوار نقاله|بارگیری|تسمه نقاله|بچینگ|کانوایر

041-34316055-6

گالری سیستم های بارگیری و تخلیه کیسه

تاریخ انتشار : 2020/10/07

گالری سیستم های بارگیری و تخلیه کیسه

گالری سیستم های بارگیری و تخلیه کیسه

فیلم ها


No. 01


 

 

عکس ها


No. 1

گالری سیستم های بارگیری و تخلیه کیسه


گالری محصولات


No. 2

نوار نقاله بارگیری کیسه به کامیون


گالری محصولات


No. 3

نوار نقاله بارگیری و تخلیه کیسه


گالری محصولات


No. 4

نوار نقاله بارگیری مواد فله


گالری محصولات


No. 5

نوار نقاله دپو کیسه برای انبارهای ذخیره سازی آرد


گالری محصولات


No. 6

نوار نقاله دپو کیسه با طول 12 متر برای انبارهای بزرگ


 

عکسهای شرکت امید عمران سهند