بایگانی برچسب: احتمال سکته قلبی در گروه خونی o کمی کمتر بقیه گروه ها میباشد

احتمال سکته قلبی در گروه خونی o کمی کمتر بقیه گروه ها میباشد

احتمال سکته قلبی در گروه خونی o کمی کمتر بقیه گروه ها میباشد احتمال سکته قلبی در گروه خونی o کمی کمتر بقیه گروه ها میباشد این تحقیق که در کنگره انجمن بیماری های قلبی اروپا ارائه شده است نشان داد از هر هزار نفر ی که در گروه خونی o  داشتند چهار ده نفر دچار سکته قلبی شده بودند …

توضیحات بیشتر »