بایگانی/آرشیو برچسب ها : صادر کننده لاستیک بوتادین

لاستیک بوتادین (BR)

لاستیک بوتادین (BR)

لاستیک بوتادین (BR) کاربرد عنوان جایگزین: BRلاستیک بوتادین ، ​​لاستیک مصنوعی که به طور گسترده در آج های تایر کامیون ها و خودروها بهکار می رود. این ماده از پلی بوتادین ، ​​یک الاستومر (پلیمر الاستیک) ساخته شده است که با پیوندشیمیایی چندین مولکول بوتادین را تشکیل می دهد تا …

بیشتر بخوانید »