نوارنقاله

نوارنقاله

نوار نقاله|بارگیری|تسمه نقاله|بچینگ|کانوایر

041-34316055-6

نوشته هایی با برچسب "صادر کننده لاستیک بوتادین"

لاستیک بوتادین (BR)

لاستیک بوتادین (BR) کاربرد عنوان جایگزین: BRلاستیک بوتادین ، ​​لاستیک مصنوعی که به طور گسترده در آج های تایر کامیون ها و خودروها بهکار می رود. این ماده از پلی بوتادین ، ​​یک الاستومر (پلیمر الاستیک) ساخته شده است که با پیوندشیمیایی چندین مولکول بوتادین را تشکیل می دهد تا مولکولهای غول پیکر یا پلیمرها […]

ادامه مطلب