نوارنقاله

نوارنقاله

نوار نقاله|بارگیری|تسمه نقاله|بچینگ|کانوایر

041-34316055-6

نوشته هایی با برچسب "معافیت سرزبازی"

ثبت نام جدید برای خرید سر بازی

ثبت نام جدید برای خرید سر بازی سردار موسوی کمالی : ثبت نام جدید برای خرید سر بازی از کسانی که بیش از هشت سال غببت یا فرار دارند یا جمع غیبت  و فرار آن ها تا پایان  سال 96 به هشت سال خواهد رسید می توانند برای پرداخت جریمه اقدام کنند. ثبت نام جدید […]

ادامه مطلب