نوشته هایی با برچسب "واریز سود سهام عدالت به سرپرستان خانوار"

واریز سود سهام عدالت به سرپرستان خانوار

واریز سود سهام عدالت به سرپرستان خانوار واریز سود سهام عدالت به سرپرستان خانوار اگر هر فرد ثبتنام خود را آغاز کرده باشد و شماره شبای بانکی مربوط به هر کدام ارز حساب های بانکی خود را وارد سیستم کنند براساس زمان واریزی سود سهام به حسابش واریز خواهد شد. هر فرد از صغیر ویا […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان

پویا پروتئین
شرکت کیسون
اداره پست یزد
ویتانا
فوریت های پزشکی تبریز
سیمان سبزوار مشهد
آبمیوه تکدانه
شرکت صنایع غذایی به آرا
شرکت تکاپو
شرکت صنایع غذایی ماهور
شرکت ماهور بافان بلوچی
شرکت سپید ماکیان
شرکت آتروپات اروند الکترونیک