نوارنقاله

نوارنقاله

نوار نقاله|بارگیری|تسمه نقاله|بچینگ|کانوایر

041-34316055-6

Telescopic-conveyor-02—04134316055

تاریخ انتشار : 2020/10/10

نوار نقاله تلسکوپی برای بارگیری و تخلیهنوار نقاله تلسکوپی برای بارگیری و تخلیه

نوار نقاله تلسکوپی برای بارگیری و تخلیه