نوارنقاله بارگیری

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

نوار نقاله بارگیری کیسه کد 101

کد : 101

نوارنقاله بارگیری کیسه

 • مناسب برای بارگیری و تخلیه کامیون .

کد : 102

نوارنقاله بارگیری دو طرف قابل تنظیم

 • مناسب برای بارگیری و تخلیه کامیون به انبار .
نوار نقاله بارگیری کد 103 با استراکچر لوله

کد : 103

نوارنقاله بارگیری با استراکچر لوله

 • مناسب برای بارگیری و تخلیه مصالح ساختمانی .
نوار نقاله دپو مواد فله

کد : 104

نوار نقاله بارگیری و دپو مواد فله

 • مناسب برای دپو و شارژ مواد فله از جامبوبگ به کامیون .
نوار نقاله بارگیری ضایعات کشاورزی

کد : 105

نوار نقاله بارگیری ضایعات صنعت کشاورزی

 • مناسب برای بارگیری ضایعات کشاورزی به کامیون .

کانوایر بارگیری غلات

کد : 106

نوار نقاله بارگیری غلات

 • مناسب برای بارگیری مواد غله به کامیون .

نوارنقاله بارگیری جکدار

کد : 107

نوارنقاله بارگیری جکدار

 • مناسب برای بارگیری و تخلیه کارتن از کامیون و خاور .

کانوایر بارگیری جکدار

کد : 108

نقاله بارگیری دوطرف قابل تنظیم جکدار

 • مناسب برای بارگیری و تخلیه کارتن از کانتینر به کانتینر .
نوار نقاله بارگیری غلات به کامیون

کد : 109

نوار نقاله بارگیری غلات به کامیون

 • مناسب برای بارگیری غلات به کامیون .
نوار نقاله دپو و انباشت محصول

کد : 110

نوار نقاله دپو و انباشت محصول

 • مناسب برای دپو و انباشت کالا در انبار تا ارتفاع 6 متر .
نوار نقاله بارگیری کیسه به خاور

کد : 111

نوار نقاله بارگیری کیسه به خاور

 • مناسب برای بارگیری و تخلیه کیسه های 50 کیلویی به خاور .

کد : 112

کانوایر بارگیری با تابلو برق

 • مناسب برای بارگیری و تخلیه کارتن و کیسه بصورت تجمیعی و پیوسته .