تسمه های انتقال نیرو – انواع تسمه ها و مزایا و معایب تسمه نسبت به زنجیرها

تسمه های انتقال نیرو – انواع تسمه ها 

تسمه ها و انواع آن :

یکی از مهمترین و مشهورترین قطعات انتقال نیرو در سیستم های صنعتی و ماشین آلات تسمه ها هستند، که هر روز بدون توجه به اهمیت تسمه ها از آنها در انجام و پیشبرد امور کمک میگیریم. تسمه ها قطعات انعطاف پذیر و با استحکام بالا هستند که معمولا برای انتقال قدرت در از یک منبع نیرو به سایر قطعات سیستم استفاده میشود. در مکانیزمهای تسمه ای ( belt drives)، توان در اثر تماس یا اصطکاک بین تسمه و پولی (pulley or sheave) انتقال می یابد.

توانایی تسمه ها برای انتقال توان بستگی به موارد زیر دارد:

 1. کششی (Tension) که تسمه را برروی قرقره نگه می دارد.
 2. اصطکاک بین تسمه و قرقره.
 3. طول قوس تماس بین تسمه و قرقره(طول پیچش تسمه به دور قرقره).
 4. سرعت تسمه.

از تسمه ها معمولا برای انتقال توان بین دو محور موازی استفاده می شود ولی انعطاف پذیری تسمه ها،استفاده
از آنها به روشهای مختلف را ممکن می سازد.

مزایای تسمه ها نسبت به زنجیرها:

 1. تسمه ها نیاز به روانکاری ندارند.
 2. بلت ها معمولا با صدای کمتری کار می کنند.
 3. برای انتقال توان در فواصل بسیارطولانی که استفاده از زنجیر عملی نیست،میتوان از تسمه های تخت استفاده کرد.
 4. در مواردی که به سرعتهای بسیار زیاد نیاز می باشد،استفاده از تسمه های تخت ارجح است.
 5. تسمه های تک رشته ای تاب ناشی از همراستا نبودن( Misalignment)قرقره ها را بهتر از زنجیرها تحمل می کنند.
 6. در مواردی که به توان و نسبت سرعت اندکی نیاز می باشد،تسمه ها غالبا ارزانتر از زنجیرها هستند.
 7. تسمه های تایمینگ(Timing or synchronous belts) حتی پس از جا بازکردن( Break – in) روی قرقره، تلرانسهای اولیه خود را حفظ می کنند.

معایب تسمه ها:

 1. روغن، گریس و حرارت به تسمه ها آسانتر آسیب می رسانند.
 2. در مواردی که به تایمینگ دقیق حرکت نیاز می باشد،از تسمه ها استفاده نمی شود(مگر اینکه تسمه مخصوص تایمینگ در دسترس باشد).

انواع تسمه های انتقال نیرو:

هفت نوع عمده تسمه که امروزه درمکانیزمهای تسمه ای نصب می شوند،عبارتند از:
1-تسمه گرد(Round belt)
2- تسمه تخت ( Flat belt)
3-تسمه ذوزنقهای یا Vشکل(V-belt)
4- تسمه ذوزنقه ای یکپارچه (Banded V-belt)
5-تسمه ذوزنقه ای بندبند ( Linked V-belt)
6- تسمه تایمینگ
7-تسمه تخت با شیارهای V شکل (V-ribbed belt)

تسمه گرد(تسمه های انتقال نیرو):

تسمه گرد
تسمه گرد

تسمه های گرد معمولا از جنس لاستیک مقاوم یا لاستیکی که رشته های طولی (Cords) در آن تنیده شده،ساخته میشوند.این تسمه ها معمولا برای انتقال بارهای نسبتا سبک،مانند ماشینهای خیاطی و پروژکتورهای پخش فیلم طراحی می شوند.اما از تسمه های گرد بزرگ گاهی در تجهیزات کشاورزی استفاده می شود.

تسمه تخت(تسمه های انتقال نیرو) :

تسمه تخت(تسمه های انتقال نیرو)
تسمه تخت(تسمه های انتقال نیرو)

تسمه های تخت امروزه کاربرد کمتری دارند چون اغلب ماشینها از مکانیزمهای داخلی انتقال توان یا
تسمه های ذوزنقه ای استفاده می کنند. رایج ترین کاربرد این تسمه ها در مکانیزم هایی است که توان زیادی را
به یک دستگاه دیگر انتقال می دهند،مانند خرمن کوبهای قدیمی و دستگاه های چوب بری.

از تسمه های تخت در مواردی که خود تسمه وظیفه حمل بار را برعهده دارد نیز استفاده می شود،مانند
تسمه نقاله ها.

معایب تسمه های تخت عبارتند از:1- نیاز به قرقره های بزرگتر و در نتیجه اشغال فضای بیشتر 2- انعطاف کمتر نسبت به دیگر تسمه ها.

مزایای تسمه های تخت نیز عبارتند از: سادگی،استحکام، ارزان بودن و مقاومت در برابر گرد و خاک زیاد.
در مکانیزمهای پیوسته، تنظیم خودکار کشش تسمه ضروری است و معمولا از قرقره های هرزگرد
( Idlerpulleys) برای تنظیم کشش استفاده نمی شود چراکه یک انحنای معکوس روی تسمه ایجاد می کنند.
بنابراین، قرقره محرک غالبا بر روی محور یک موتور که روی تکیه گاه خود حرکت کشویی یا لولایی دارد،
نصب می شود.

قرقره های مخصوص تسمه های تخت از جنس چدن، فولاد یا چوب ساخته می شوند.به دور این قرقره یک
برآمدگی (Crown)وجود دارد که به تثبیت تسمه بر روی قرقره کمک میکند.

تسمه های تخت معمولا از جنس چرم، یا بافته ها و رشته های پوشیده از لاستیک ساخته می شوند.طرح های
متنوعی از تسمه چرمی یا لاستیکی برای کار با عوامل نامطلوبی چون روغن، حرارت، الکتریسیته ساکن و
رطوبت موجود میباشد.این عوامل موجب کاهش اصطکاک، بکسوات یا سرش ( Slippage) تسمه و فرسایش
زیاد آن می شوند.

انواع تسمه های تخت(تسمه های انتقال نیرو):

1- تسمه های تخت چرمی ( Flat leather belt) معمولا از پوستهای دباغی شده گاو ساخته می شوند.این تسمه ها یک، دو یا چندلایه هستند و ممکن است با مواد دیگری چون رشته ها،بافته ها و پلیمر ترکیب شوند.
از تسمه های چرمی به شکل بندبند برای کار در سرعتهای بسیار کم و در شرایطی که احتمال بکسوات تسمه
زیاد است،استفاده می شود.

2- تسمه های تخت لاستیکی( Flat rubber belt) از بافته ها یا رشته های آمیخته با لاستیک طبیعی یا مصنوعی ساخته می شوند.این مواد مقادیر متفاوتی از استحکام، کش آمدن(stretch افزایش طول تسمه در
طول کار)چسبندگی به قرقره ( Pulley grip) و مقاومت در برابر سایش، روغن و رطوبت را به تسمه
می بخشند.

3-تسمه های تخت بافته شده( Flat fabric belt)،بسته به عرض تسمه از 3 تا 12 لایه دارند.بافته های تسمه ازجنس کتان یا الیاف مصنوعی با/بدون پوشش لاستیکی ساخته می شوند.سرعت و توان انتقال بار این نوع تسمه متوسط است.این تسمه ها معمولا به شکل حلقه هستند ولی میتوان قطعاتی با طولهای متفاوت را در محل کاربهم وصل کرد تا طول مورد نیاز بدست آید.

4-تسمه های تخت با رشته های طولی( flat cord belt) از جنس کتان یا مواد مصنوعی ساخته می شوندو
معمولا به شکل حلقه هستند.این تسمه ها مناسب کارهای سنگین بوده و در مواردی که سرعت حرکت زیاد،
اندازه قرقره کوچک و بارهای وارده ناگهانی میباشند،به کار می روند.رشته های فولادی کارکرد مشابهی
دارند ولی در مقایسه با رشته های کتانی از توان بیشتری برای انتقال بار برخوردار هستند و کمتر کش می آیند.

هم راستا بودن دقیق قرقره ها و تسمه برای کارکرد خوب تسمه های تخت ضرورت دارد.
کشش تسمه های تخت نباید از حدی که بری انتقال بار با حداقل بکسوات مورد نیاز است،فراتر رود.در هر حال،
کشش این تسمه معمولا از کشش تسمه ذوزنقه ای بیشتر است.

تسمه ذوزنقه ای(تسمه های انتقال نیرو):

تسمه ذوزنقه ای
تسمه ذوزنقه ای

تسمه های ذوزنقه ای رایج ترین وسیله انتقال بار در فواصل کوتاه می باشند.رفتار گوه مانند (Wedging action)تسمه بین دیواره های شیار قرقره (Sheave groove)ویژگی برجسته تسمه های ذوزنقه ای است. کشش یا بار بیشتر بر روی تسمه صرفا منجر به چسبندگی بیشتر آن به دیواره های شیار می شود.

مزایای تسمه های ذوزنقه ای عبارتند از(تسمه های انتقال نیرو):

1-رفتار گوه مانند تسمه موجب کاهش طول قوس تماس آن در قرقره های کوچک و افزایش نسبت سرعت مکانیزم میشود.
2- امکان استفاده از تسمه در فواصل کوتاه وجود دارد.در نتیجه ابعاد مکانیزم کوچکتر شده و نصب حفاظ
ساده برای آن امکانپذیر می گردد.
3-بارهای ناگهانی را جذب می کنند تا از موتورها و یاتاقانها در برابر نوسانات بار محافظت کنند.
4-صدا و لرزش این تسمه ها کم است.
5-مراقبت از این تسمه ها و تعویض آنها ساده و سریع است.
6-پس از جا باز کردن تسمه روی قرقره ،بازده انتقال توان آن 93 – 90 درصد است.

تسمه های ذوزنقه ای برای کار در محدوده سرعت 1000 – 10000 فوت بر دقیقه (3000-300 متر بر دقیقه)
مناسب هستند( البته موارد استثناء وجود دارد).برخی از سازندگان تسمه سرعت 4500 فوت بر دقیقه (1375
متر بر دقیقه) را مناسب ترین سرعت برای این تسمه می دانند.

می توان مکانیزم های خاصی را طراحی کرد تا با سرعت 10000 فوت بر دقیقه یا بیشتر کار کنند،ولی برای کاهش اثر نیروی گریز از مرکز، ضرورت دارد قرقره ها دارای بالانس دینامیکی باشند.

محدودیت دیگر تسمه های ذوزنقه ای این است که در مکانیزم های چند رشته ای،ضروری است تسمه ها
یکسان باشند تا توزیع بار روی تمام تسمه ها برابر باشد(استفاده از تسمه های ذوزنقه ای یکپارچه راه حل
این مشکل می باشد).

ساختمان تسمه ذوزنقه ای:

ساختمان تسمه های ذوزنقه ای
ساختمان تسمه های ذوزنقه ای

تسمه های ذوزنقه ای در چند نوع ساخته می شوند،ولی تمام آنها از چهار ناحیه تشکیل شده اند.ناحیه فوقانی تسمه ،ناحیه کشش ( Tension Section) نامیده می شود.این ناحیه از جنس لاستیک بوده و همزمان با پیچش تسمه به دور قرقره کش می آید.

ناحیه تحتانی، ناحیه فشار ( Compression Section)نامیده می شود زیرا وقتی تسمه به دور قرقره می پیچد، تحت فشار قرار می گیرد.

ناحیه مرکزی تسمه، ناحیه استحکام ( Strength Section)نامیده می شود.این ناحیه نه کش می آید و نه فشرده میشود،ولی رشته های واقع در این این ناحیه به تسمه مقاومت کششی می دهند.بدون این رشته ها تسمه به هنگام کشیده شدن پاره می شود.

لایه یا ناحیه پوشاننده( Cover section)که از جنس بافته و لاستیک مقاوم است،سرتاسر تسمه را می پوشاند
و از اجزای داخلی آن محافظت می کند(برخی تسمه های ذوزنقه ای این بافت پوشاننده را روی دیواره های
خود ندارند و تسمه های بدون پوشش Raw belt نامیده می شوند).

توجه داشته باشید که در تسمه سنگین کار، جنس رشته ها متفاوت از جنس رشته های تسمه استاندارد است و ممکن است لایه پوشاننده آن نیز ضخیم تر باشد.

تسمه های ذوزنقه ای دو طرفه (double-angle v-belts) در مکانیزم هایی نصب می شوند که هر دوطرف
تسمه با قرقره در تماس می باشد مانند مکانیزم های مارپیچی ( serpentine drives ).
در این تسمه ها، رشته های تقویت کننده تسمه در ناحیه میانی آن واقع شده و نیروهای کششی و فشاری را جذب
می کنند.بر روی سطح زیرین برخی از تسمه های ذوزنقه ای شیار طولی ایجاد شده است تا انعطاف پذیری
آنها افزایش یابد.

اغلب تسمه های ذوزنقه ای به شکل حلقه هستند، ولی نوع نواری آنها نیز برای استفاده در مواردی که نصب تسمه حلقوی ممکن نیست،موجود می باشد.در دو سر تسمه های نواری بستهای فلزی وجود دارد که توسط یک پین ، یا توسط یک رابط و دو پین به هم وصل می شوند.

تسمه های ذوزنقه ای یکپارچه(تسمه های انتقال نیرو) :

تسمه های یکپارچه تشکیل شده اند از چند رشته تسمه که توسط یک نوار اتصال ( Tie band)سخت به شکل
دائمی به هم وصل شده اند.این نوع اتصال مشکلاتی چون شلاق زدن (حرکات موجی شکل تسمه – م)،پشت و
رو شدن یا بیرون پریدن تسمه ازشیار قرقره را کاهش می دهد.
در این نوع تسمه ها، میتوان از کشش یکسان تمام رشته های تسمه استفاده کرد.

ساختمان تسمه ذوزنقه ای یکپارچه
ساختمان تسمه ذوزنقه ای یکپارچه

تسمه ذوزنقه ای بند بند(تسمه های انتقال نیرو):

تسمه ذوزنقه ای بند بند

تسمه ذوزنقه ای بند بند

تسمه های ذوزنقه ای بندبند نصب تسمه های چند رشته ای را خصوصا در مکانیزم های بزرگ که فاصله میان
قرقره ها ثابت است و انطباق طول هر تسمه با فاصله بین قرقره ها دشوار میباشد،آسان می سازند.برای بدست
آوردن طول مناسب تسمه می توان تعداد بندهای تسمه را کم یا زیاد کرد.

این تسمه اکثر مزایای تسمه ذوزنقه ای را دارد،بجز اینکه فقط می تواند بارهای سبک را منتقل کند و برای کار در سرعتهایی بیش از 5000 فوت بر دقیقه( 1525 متر بر دقیقه)مناسب نیست.

عیب جزئی تسمه بندبند این است که سطوح بیشتری از تسمه در معرض هوازدگی و رطوبت قرار دارد.(یعنی تغییر کردن شکل و رنگ تسمه در اثر شرایط محیطی مثل نور آفتاب، باد، باران و غیره میباشد.)

لایه هایی محکم از مواد بافته شده و لاستیک ساختار بندهای تسمه را تشکیل می دهند.این بندها توسط پیچهای
فلزی دو سر به هم وصل شده و توسط مهره هایی در دو طرف تسمه محکم می شوند.بندهای تسمه به گونه ای
شکل داده می شوند تا دیواره جانبی کل تسمه با شیار استاندارد قرقره منطبق گردد.

تسمه های تایمینگ(تسمه های انتقال نیرو):

تسمه های تایمینگ

تسمه های تایمینگ

در تسمه های تایمینگ، کارکرد یک مکانیزم زنجیری باسادگی تسمه های تخت ترکیب شده است.مشخصه
تمام مدلها و طرحهای این تسمه عبارت است از بکسوات و تغییر سرعت اندک.
این تسمه ها اساسا تسمه های تخت می باشند که در یک طرف دندانه دارند.دندانه های تسمه با دندانه های قرقره
درگیر می شوند.

سیم های مارپیچی پیوسته درون تسمه تنیده می شوند تا به عنوان عناصر کششی بار عمل کنند.لایه پشتیبان
از جنس نئوپرین و دندانه ها به سیم های فولادی پیوند می خورند تا مقاومت برشی و نیز مقاومت در برابر گرد
و خاک، روغن و رطوبت را برای تسمه فراهم کنند.بسیار ی از تسمه های تایمینگ شامل رشته هایی از جنس
فایبر گلاس هستند.
در مکانیزم های تسمه ای،همچون مکانیزم های زنجیری و چرخ دنده ای، همراستا بودن دقیق قرقره ها ضرورت دارد.

مزایای تسمه های تایمینگ(تسمه های انتقال نیرو) عبارتند از:

 • به روانکاری نیاز ندارند.
 • بدون بکسوات یا تغییر سرعت هستند.
 • دندانه های آن صلب ولی در جهت طولی انعطاف پذیر هستند که این ویژگی کش آمدن تسمه را کاهش می دهد.
 • نیاز به مراقبت کمتری دارند.
 • گستره وسیع بار و سرعت(از چند دهم اسب بخار تا 60 اسب بخار).
 • به علت درگیری کامل دندانه های تسمه و قرقره ها، کوتاه بودن فاصله بین قرقره ها.
 • باریک بودن تسمه و ظرفیت زیاد انتقال بار.
 • بازده مکانیکی خوب بعلت نبود اصطکاک ،کاهش کشش اولیه و باریک بودن تسمه.
 • نسبت زیاد توان به وزن.

در برخی تسمه های تایمینگ، تغییراتی در طرح دندانه ها و گام تسمه انجام می گیرد تا تسمه بتواند از عهده انتقال توان در ماشین آلات، تعیین وضعیت و دیگر وظایفی که نیاز به تعامل دقیق بین محورهای محرک و متحرک دارند، برآید.

تسمه تخت با شیارهای V شکل:

تسمه تخت با شیارهای V شکل

تسمه تخت با شیارهای V شکل

تسمه های تخت با شیارهای V شکل برآیندی از تسمه های ذوزنقه ای معمولی هستند.در این تسمه ها، استحکام
و سادگی تسمه تخت با کشش خوب تسمه ذوزنقه ای ادغام شده است.تسمه های تخت با شیار های V مشکل هماهنگ بودن تسمه های V چند رشته ای را حذف می کنند،اگرچه قرقره ها باید شیاردار باشند تا با تسمه دقیقا
جفت شوند. قرقره ها باید دقیقا همراستا نیز باشند.

تسمه های تخت با شیارهای V شکل از لاستیک قالب ریزی شده ساخته می شوند. یک لایه از رشته های تقویت
کننده نیز در قسمت تخت تسمه تنیده شده است.این رشته ها اغلب مقاوم به روغن و حرارت بوده و الکتریسیته
ساکن را انتقال می دهند.

برخلاف تسمه های ذوزنقه ای که برای انتقال توان به رفتار گوه مانند خود وابسته هستند، در تسمه های تخت
با شیارهای V فقط اصطکاک بین قرقره و تسمه موثر است.کشش آنها نیز از تسمه های ذوزنقه ای معمولی
بیشتر است.

محدوده سرعت برای تسمه های تخت با شیارهای V از 10000 – 200 فوت بر دقیقه( 3000 – 60 متر بر دقیقه)تغییر می کند.این تسمه ها غالبا با قرقره های کوچک و فواصل کوتاه بین قرقره ها کارکرد موثر دارند.

خلاصه انواع تسمه ها:

مشخصات پنج نوع تسمه در جدول مقایسه تسمه ها گردآوری شده است.

جدول مقایسه انواع تسمه های انتقال نیرو
جدول مقایسه انواع تسمه های انتقال نیرو

چگونه یک تسمه ذوزنقه ای با قرقره درگیر می شود؟

کشش خوب تسمه های ذوزنقه ای ناشی از رفتار گوه مانند دیواره های تسمه است.با پیچش تسمه به دور قرقره،
دیواره های تسمه تحدب پیدا کرده و محکم به دیواره های داخلی شیار قرقره می چسبند.
زاویه بین دیواره های تسمه استاندارد 40 درجه است،ولی زاویه بین دیواره های شیار قرقره قدری کمتر است
تا تماس کامل تسمه با دیواره ها تضمین گردد.عمق شیار قرقره بسیار بیشتر از ضخامت تسمه است،زیرا یک
تسمه ذوزنقه ای استاندارد هرگز نباید با کف شیار تماس داشته باشند.در غیر این صورت،تسمه تقریبا تمام
نیروی کششی خود را از دست می دهد،بدون توجه به اینکه چقدر سفت یا کشیده باشد.

خواندن ابعاد تسمه:

تسمه های ذوزنقه ای انواع و ابعاد مختلفی دارند.کدهای صنعتی که در زیر مقطع عرضی هر تسمه نشان داده
شده اند،شامل عرض و عمق تسمه می باشند.
عرض تسمه های ذوزنقه ای متداول از 1/4-1/2 1( 38.1 – 6.3 میلی متر)تغییر می کند،ولی بندرت این کسرها
روی تسمه مشاهده می شوند. علائم روی تسمه معمولا شامل عرض، نوع وظیفه و طول تسمه را به شکل یک کد ساده نشان می دهند ولی این کد بین سازندگان مختلف تغییر می کند.

موارد حائز اهمیت در تعویض تسمه های انتقال نیرو:

هنگام تعویض یک تسمه سعی کنید از اعداد روی تسمه کهنه استفاده کنید.اگر این اعداد خوانا نباشند،تسمه را اندازه گیری نکنید زیرا در طول کار کش آماده است.یک نوار فولادی به دور محیط خارجی قرقره ها بکشید.ابتدا تسمه را به اندازه 1/4 طول کوتاه شدگی آن شل کنید. 3/4 بقیه برای کوتاه کردن کش آمدن اولیه یک تسمه نو مورد نیاز است، چرا که تسمه ذوزنقه ای در طول کار افزایش طول پیدا می کند.
هرگز تسمه ای تنگ نخرید که مجبور باشید با فشار آن را جا بیندازید.این کار رشته های کششی درون تسمه را پاره می کند.همیشه تسمه مناسب کار بخرید.

قرقره ها:

برای بیشتر مکانیزم های تسمه ذوزنقه ای،قرقره هایی از جنس فولاد فرم داده شده یا چدن موجود میباشد.
قرقره های استاندارد دارای شیار معمولی یا عمیق هستند.از یک قرقره شیار عمیق معمولا در مواردی استفاده میشود که تسمه ذوزنقه ای تحت یک زاویه وارد قرقره میشود،یا در جایی که پایداری تسمه روی قرقره مشکل است.

کاربرد قرقره ها:

از قرقره های فرم داده شده عمدتا در کاربرد های سبک و در زمینه صنایع خودرو و کشاورزی استفاده می شود.
از قرقره های چدنی با همه نوع تسمه ذوزنقه ای استفاده می شود.از این قرقره ها تقریبا همیشه در مواردی استفاده می شود که در آنها بارهای نوسانی وجود داشته و نقش فلایویل مهم است.

قرقره های خاص:

میتوان قرقره ها را از موادی بجز فولاد فرم داده شده و چدن ساخت.قرقره های مخصوص تسمه ذوزنقه ای گاهی از آلیاژهای فولادی یا آلومینیومی ساخته می شوند.برای کارهای خیلی سبک،از قرقره های پلاستیکی یا ریخته شده تحت فشار استفاده می شود.

وقتی شرایط کار خشن و دشوار است،از مواد خاصی چون فولاد ضدزنگ استفاده( Stainless steel) می شود.در بسیاری موارد، راه حل ارزانتر استفاده از قرقره چدنی با پوشش خاصی چون اکسید سیاه است.این قرقره ها مخصوصا مقاوم به ساییدگی هستند.

توپی (هاب) قرقره:

قرقره هایی که از جنس فولاد ریختگی (Cast Steel) ساخته می شوند تقریبا همواره یک توپی سرخود(Integral hub)دارند.قرقره های مخصوص تسمه های ذوزنقه ای چند رشته ای و تسمه های تخت با شیار V شکل یا بوشهای سرخود دارند یا بوشهای قابل تعویض برای انطباق با قطرهای مختل محور.اکثر قرقره ها ابتدا با خار محور درگیر شده و سپس توسط یک پیچ ضامن (Setscrew) یا یک مهره شش گوش و واشر قفل کننده در جای خود محکم می شوند.

تعداد شیارهای قرقره:

قرقره های چند تسمه ای معمولا با تعداد شیار های زیر در دسترس می باشند:

مقطع عرضی A و B، 1-10 شیار؛ مقطع عرضی C، 1-12 شیار؛ مقطع عرضی D، 3-20 شیار.

بالانس کردن قرقره ها:

اغلب قرقره های استاندارد به روش استاتیکی بالانس می شوند و برای کار در سرعت هایی بالغ بر 6000 فوت بر دقیقه (1830 متر بر دقیقه) مناسب هستند(6500 فوت بر دقیقه{1980 متر بر دقیقه}برای قرقره های تسمه باریک).در برخی موارد برای بالانس کردن قرقره،به طرح های خاصی از قرقره یا وسایل مخصوصی نیاز می باشد.

چگونه ابعاد قرقره بر بازده توان تاثیر می گذارد؟

برای بدست آوردن حداکثر توان از تسمه، نسبت بین قرقره ها باید 3 به 1 یا کمتر باشد.نسبت های بیشتر، طول قوس تماس را کاهش داده و موجب بکسوات تسمه و کاهش بازده توان(Power output) خواهند شد.در قرقره های کوچک، میتوان با دور کردن محور قرقره ها از یکدیگر،طول قوس تماس را اندکی افزایش داد.اگر نسبت قرقره بزرگی مورد نیاز باشد،بهترین روش استفاده از یک مکانیزم دو مرحله ای (با محور واسطه) می باشد تا از مکانیزم های یک مرحله ای با نسبت قرقره خیلی بزرگ یا یک قرقره بسیار کوچک اجتناب گردد.

سرعت خروجی نسبی در مکایزم های تسمه ای:

 • اگر قطر دو قرقره یکی باشد،هر دو با سرعت یکسان خواهند چرخید.
 • اگرقطر قرقره متحرک کوچکتر از قطر قرقره محرک باشد،قرقره متحرک سریع تر خواهد چرخید.
 • اگر قطر قرقره محرک کوچکتر از قطر قرقره متحرک باشد،قرقره متحرک کندتر خواهید چرخید.

فرمول زیر برای نسبت سرعت قرقره ها وجود دارد:
سرعت دوران قرقره متحرک*قطر قرقره متحرک = سرعت دوران قرقره محرک*قطر قرقره محرک

مکانیزم های تسمه ای با سرعت متغیر:

با تغییر قطر موثر قرقره ها در طول کار میتوان به سرعت متغیر دست یافت.
قرقره ها از دو نیم قرقره تشکیل می شوند.با نزدیکتر کردن دو نیم قرقره به یکدیگر، قطر موثر قرقره متحرک بزرگتر میشود، چون تسمه در ارتفاع بالاتری از شیار قرقره حرکت می کند.
با دورتر کردن دو نیم قرقره از یکدیگر،قطر موثر قرقره متحرک کوچکتر می شود و این قرقره سریع تر خواهد چرخید.
با تغییر ابعاد قرقره، کشش تسمه نیز تغییر می کند. بنابراین باید وسیله ای برای تنظیم کشش تسمه وجود داشته باشد.به روش های زیر میتوان این کار را انجام داد:

 1. با دور یا نزدیکتر کردن قرقره ها از یکدیگر(یک قرقره تحت بار فنر می تواند این کار را انجام دهد)
 2. استفاده از یک قرقره هرزگرد که نسبت به تغییر کشش تسمه واکنش نشان می دهد
 3. استفاده از دو قرقره با گام متغیر.این دو قرقره به گونه ای تنظیم می شوند که هرگاه قطر یک قرقره تغییر کند، قطر قرقره دیگر نیز تغییر می کند تا آن را جبران کند.مکانیزم های با سرعت متغیر را میتوان به شکل دستی یا خودکار کنترل کرد.

راه های ارتباطی شرکت امید عمران سهند با شما عزیزان:
دفتر فروش: 04134316055 04134316056
مدیریت فروش: 09120352283 09149169630
مدیریت فنــــی: 09142178355
تلگرام مـــــــا: 09037288231
ایمیل مـــــــــا: omidomran380@gmail.com

این مقاله چقدر برایتان مفید بود؟

با کلیک کردن بر روی ستاره ها به ما امتیاز دهید

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

تا الان رایی ثبت نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

2 دیدگاه دربارهٔ «تسمه های انتقال نیرو – انواع تسمه ها و مزایا و معایب تسمه نسبت به زنجیرها»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا